Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
RAK.RS.400

Betonirakenteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
RAK.RS.400
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anssi Laaksonen
Vastuuopettaja:
Lauri Pennala
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Rakennustekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Ristikkomenetelmä, työsaumat, paikallinen puristus. Lovipäiset betonipalkit. Lyhyet ulokkeet. Vääntömomentin huomioonottaminen.
  • Betonielementtityypit. Runkojen jäykistys vaakakuormille. Runkoihin kohdistuvat kuormitukset, jäykistävät rakenteet ja niiden rasitukset. Elementtien välisiin liitoksiin kohdistuvat rasitukset.
  • Betonielementtien ja niiden välisten liitosten toimintatapa, rasitukset ja kestävyydet. Todelliset ja onnettomuustilanteen kuormitukset.
Täydentävä tietämys
  • Elementtirakentamiseen liittyvät toleranssit, joita ovat valmistus - ja rakentamistoleranssit. Hankkeen eri vaiheissa tarvittavat elementtisuunnitelmat.
  • Elementtirakenteisiin liittyvät suunnitteluperiaatteet, merkinnät, työselitukset, yms. Elementtirakennuksen mittajärjestelmät.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

28.08.2024 12.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa