Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KEM.400

Bioorganic Chemistry, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
KEM.400
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Nonappa Nonappa
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Carbohydrates
 • Amino acids, peptides and proteins
 • Nucleic acids; DNA and RNA
 • Peptide coupling
 • Lipids
Täydentävä tietämys
 • Classification and nomenclature; reactions of monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides
 • Structure, properties and reactivity of amino acids, peptides and proteins
 • Nucleic Acids: DNA replication, transcription and translation
 • Lipids: classification and properties
 • Preparation and characterization of dipeptides; structure elucidation by spectroscopy means; peptide coupling reagents; writing reports in concise manner
Erityistietämys
 • Anomeric effect; artificial sweeteners
 • Proteins digestion; secondary, tertiary and quaternary structures of proteins
 • Enantio-differentiation; deracemizations; kinetic resolutions
 • Nucleosides protecting groups; therapeutic agents
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2024 27.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)

Tentti

27.02.2024 27.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)