Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KEM.250

Fysikaalinen kemia 2, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
KEM.250
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Sähkökemialinen kenno, kennokaavio, Nernstin yhtälö kennopotentiaalin ja tasapainovakion yhteys.
 • Tilastotermodynamiikka: Boltzmannin jakauma ja sen fysikaalinen merkitys, hallitseva konfiguraatio, molekulaarinen jakaumafunktio, molekyylienergian muodot. Termodynaamisten suureiden laskeminen molekulaarisen jakaumafunktion avulla.
 • Kuljetusilmiöt: kaasun diffuusio, lämmön johtuminen kaasussa, kaasun viskositeetti, diffuusio liuoksessa, ionien kulku sähkökentässä.
 • Kemiallinen kinetiikka: reaktionopeus, nopeusyhtälöt, integroidut nopeusyhtälöt, reaktion kertaluku, alkeisreaktiot, vakiotilaoletus, siirtymätilateoria,
 • Monivaiheiset reaktiot, reaktiomekanismit, homogeeninen katalyysi, entsyymikatalyysi, heterogeeninen katalyysi, Langmuirin adsorptioisotermi, radikaaliketjureaktiot
Täydentävä tietämys
 • Kennopotentiaali ja aktiivisuuskerroin
 • Kanoninen jakaumafunktio ja jäännösentropia
 • Nesteen viskositeetti, koejärjestelyt diffuusiokertoimen mittaamiseksi, viskositeetin mittaaminen, sedimentaatio.
 • Reaktion kertaluvun määritys, diffuusiokontrolloidut reaktiot, potentiaalienergiapinnat, reaktionopeuden kokeellisia määritysmenetelmiä
 • Edeltävän tasapainon approksimaatio, Lindeman mekanismi, inhibiittorit, valofysikaaliset ilmiöt, Jablonskin diagrammi.
Erityistietämys
 • Relaksaatiomenetelmä
 • Fluoresenssin kvanttisuhde, fluoresenssin elinaika, Stern-Volmer yhtälö, valokemialliset reaktiot.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opiskelijoiden arvioitu kokonaistyömäärä opintojaksolla on 130 h. Pakollista on vain tentin läpäisy.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

28.08.2024 28.08.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)

Osallistuminen opetukseen

04.03.2025 30.04.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
04.03.2025 30.04.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)