Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KEM.350

Analytical Chemistry 1, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
KEM.350
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Alexander Efimov
Vastuuopettaja:
Terttu Hukka
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Ydinsisältö
IR spectroscopy
 • The theory of IR spectroscopy (vibrational modes, absorption mechanism). IR-spektroskopian teoria (molekyylin värähtelymuodot, säteilyn absorptiomekanismi)
 • IR-spectrometer operational principles. Techniques and modes of measurements.
 • IR-spektrometrin rakenne ja toimintaperiaate,
 • näytteenkäsittelytekniikat.
 • Characteristic spectra of the organic functional groups. Exercises in the spectra interpretation and structural identification of the organic compounds.
 • Orgaanisten yhdisteryhmien spektrien tunnusomaiset piirteet, spektrien tulkintaharjoitukset ja yhdisteiden tunnistaminen
Mass-spectrometry
 • Types of modern mass-spectrometers and their operating principles. Ionization methods.
  Nykyaikaisten massaspektrometrien tyypit ja niiden toimintaperiaatteet. Ionisaatiomenetelmät.
  Practice in MS analysis using ESI-TOF mass-spectrometer.
  MS-analyysin harjoitus käyttäen ESI-TOF massaspektrometria.
DSC and TGA
 • Differential scanning calorimetry (DSC).
 • Lectures (266 pages): Definitions and main principles behind the method and measuring technique. Instrumentational features. Applications. Interpretation of the basic dynamic and isothermal DSC-curves.
 • Laboratory: How to carry out the DSC-measurements and evaluate the basic DSC-curves, starting from the switching on the two available instruments and preparing the samples, and ending with shutting the DSC-modules down.
 • Thermogravimetric Analysis (TGA).
  Lectures (18 pages): Definitions and main principles behind the method and measuring technique. Simultaneous differential thermal analysis (SDTA). Applications. Interpretation of the TGA-curves.
  Laboratory: How to carry out the TGA-measurements and evaluate the content from the weight loss curves, starting from the switching on the instrument and preparing the samples, and ending with shutting the TGA down.
Täydentävä tietämys
IR and MS
 • Interpretation of simple IR and MS spectra
 • Resolution and accuracy of MS-analysis. Applicability of different mass-analyzers and ionization methods.
  MS-analyysin erotuskyky ja tarkkuus. Eri massa-analysaattorien ja ionisaatiomenetelmien soveltuvuus.
DSC and TGA
 • Fixed instrumental parameters and parameters tunable by the user. -Interpretation of the complicated phenomena measured with DSC. -Difference between calibration and checking of the calibration in principle. -Checking of the calibration in practise.
 • Interpretation of the TGA-curves: conversion (extent of reaction).
Erityistietämys
IR and MS
 • Interpretation of more complex IR and MS spectra and structure elucidation based on spectral data
DCS and TGA
 • Special applications and their measurements and evaluation of the data:
 • Kinetic methods and programs.
 • Temperature modulated DSC (multifrequency TOPEM and single-frequency ADSC).
 • Differential photocalorimetry (UV-DSC).
 • (Pressure and vacuum applications.)
 • Interpretation of the TGA-curves: derivative TGA.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Studies that include this course
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

29.08.2023 11.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

19.10.2023 19.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
21.11.2023 21.11.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
06.02.2024 06.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)

Tentti

15.12.2023 15.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
06.02.2024 06.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)