Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KEM.300

Fysikaalisen kemian työt, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
KEM.300
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Vastuuopettaja:
Riikka Lahtinen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Työohjeiden huolellinen noudattaminen ja edellisillä laboratoriokursseilla opittujen kemian perus menetelmien itsenäinen soveltaminen. Hyvä laboratoriokäytäntö.
  • Fysikaalisen kemian opintojaksoilla opittujen kemiallisten ilmiöiden ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Mittaustulosten analysointi tutkitun ilmiön teorian pohjalta ja johtopäätöksien tekeminen saaduista tuloksista. Virhelähteiden arviointi.
  • Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen
Täydentävä tietämys
  • Mittausmenetelmien syvällisempi ymmärtäminen.
  • Käytettyjen menetelmien kriittinen arviointi ja parempien koesarjojen suunnittelu.
  • Tekstinkäsittelyohjelmien tuntemus ja hallintataito.
    Viitekirjallisuuden monipuolinen hyödyntäminen raportin laatimisessa
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opiskelijoiden arvioitu kokonaistyömäärä opintojaksolla on 130 h. Pakollista: aloitusluento 2 h periodin 1 ensimmäisellä opetusviikolla, 10 laboratoriotyötä, vaihtelevat pituudet, yhteensä noin 30 h, töitä voi tehdä noin 2 päivänä viikossa, pareittain tai yksin, työselostukset kaikista laboratoriotöistä, aikaraja suositus 1 kk laboraotriotyön jälkeen, palautettava viimeistään tammikuun alussa.

Osallistuminen opetukseen

27.08.2024 10.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)