Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KEM.240

Fysikaalinen kemia 1, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Koodi
KEM.240
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Kemiallisen termodynamiikan lait, kemiallinen tasapaino, reaalikaasujen ominaisuudet.
 • Systeemin ja ympäristön entropioiden muutosten laskeminen erilaisissa systeemeissä ja kemiallisille reaktioille. Gibbsin ja Helmholtzin energia. Spontaanisuuden ehdot. Kemiallinen potentiaali.
 • Faasidiagrammit, kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen suhteelliset stabiilisuudet. Faasidiagrammien teoreettinen tausta.
 • Ideaaliset ja reaaliliuokset, kolligatiiviset ominaisuudet
 • Elektrolyyttiliuosten erityispiirteet. Aktiivisuudet ja aktiivisuuskertoimet elektrolyyttiliuoksissa. Ionivahvuus.
Täydentävä tietämys
 • Tilan funktioiden matemaattiset ominaisuudet.
  Reaalikaasujen tilanyhtälöt ja niiden käyttöalueet.
 • Tilanfunktioiden differentiaaliset muodot ja termodynaamisten suureiden yhteydet toisiinsa.
 • Osittain sekoittuvat liuokset
 • Ionivahvuuden vaikutus liukoisuuteen ja tasapainopitoisuuksiin.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opiskelijoiden arvioitu kokonaistyömäärä opintojaksolla on 130 h. Pakollista on vain tentin läpäisy.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2025 25.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
08.01.2025 25.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Tentti

27.08.2024 27.08.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)