Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
EE.ELE.260

Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
EE.ELE.260
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Matti Mäntysalo
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Painettavan elektroniikan materiaalit ja niiden ominaisuudet (johteet, alustat, puolijohteet)
 • Painomenetelmät (seri-, syvä, ja flexopaino sekä mustesuihkutulostus) ja niiden merkittävimmät eroavaisuudet
 • Suorakuvointimentelmät
 • Musteen ominaisuutta kuvaavat suureet (pintajännitys, viskositeetti)
 • Painettavan ja perinteisen elektroniikan integrointiteknologiat.
 • Venyvän elektroniikan sovellukset ja valmistusmenetelmät
Täydentävä tietämys
 • 2D ja muut nanomateriaalit
 • Pinnan käsittelymenetelmät (UV-otsoni, plasma ja korona)
 • Musteen ominaisuuksien karakterisointimentelmät
 • Venyvän elektroniikan materiaalit
Erityistietämys
 • Nanometallien jälkiprosessointimentelmät

Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytysti suoritettu tentti ja laboratoriotyö
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

11.12.2023 22.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
02.05.2024 15.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Osallistuminen opetukseen

23.10.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
04.03.2024 01.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)