Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
COMP.SE.100

Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
COMP.SE.100
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tero Ahtee
Vastuuopettaja:
Kari Systä
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset ...) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.
 • Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi.
  Määrittelyvaiheen tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen.
  Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys.
 • Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet - erityisesti sidosryhmien kannalta.
 • Tuntea ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.

Täydentävä tietämys
 • Erityyppisen ohjelmistojen tuottamisen erityispiirteet.
 • Määrittelydokumentaation luonti sidosryhmät huomioiden.
 • Pystyy sidoryhmän ominaisuudessa vaatimaan järkeviä ja realistisia suunnitelmia ja raportteja sekä seuraamaan projektin kulkua luotettavasti.
Erityistietämys
 • Ohjelmistojen vaatimusmäärittelyiden itsenäinen luominen. Käytettävien notaatioiden hallinta.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Tentti ja harjoitustyö ovat vaadittavia suosituksia. Tarkemmat toteutuskohtaiset tiedot ovat kurssin Moodlessa. Suomenkielinen toteutus on kevätlukukaudella (englanninkielinen syksyllä).

Osallistuminen opetukseen

06.09.2023 06.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
28.08.2023 21.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
08.01.2024 12.05.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
18.01.2024 18.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
20.03.2024 20.03.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
05.06.2024 05.06.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)