Hyppää pääsisältöön
You are browsing the curriculum of an upcoming academic year (2024–2025).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Course unit, curriculum year 2024–2025
FYS.270

Didaktisen fysiikan työt, 5 cr

Tampere University
Teaching periods
Active in period 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Active in period 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Course code
FYS.270
Language of instruction
suomi
Academic years
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Level of study
Aineopinnot
Grading scale
Hylätty-Hyväksytty
Persons responsible
Vastuuopettaja:
Jaakko Laaksonen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Fysiikan opetus 100 %
Ydinaine
  • Fysiikan käsitteen muodostus. Kokeellinen ja teoreettinen lähestymistapa, induktio ja deduktio.
  • Opetusta tukevien laboratorioharjoitusten omatoiminen suunnittelu ja valmistelu avoimista tehtävänannoista.
    Simulaatioiden käyttö ilmiöiden havainnollistamisessa.
  • Sähköisten perusmittavälineiden käyttö, oskilloskoopin perustoimintojen hallinta, tietokoneavuisteisten mittalaitteistojen hyödyntäminen.
  • Laboratoriossa tehtyjen mittausten analysointi. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tulosten analyysissä ja esittämisessä.
Täydentävä aines
  • Mittalaitteistoa hyödyntäen oman mittauksen suunnittelu.
  • Mittauksista saadun datan talteenotto ulkoisessa ohjelmassa analysointia varten.
  • Mittausten raportointi sekä suullisesti että kirjallisesti.
Learning outcomes
Recommended prerequisites
Further information
Learning material
Equivalences
Studies that include this course
Completion option 1
Opintojaksoon kuuluu laboratorioharjoitukset (3 x 3 h laboratoriotyöskentelyä), joihin kuhunkin sisältyy kirjallinen toteutussuunnitelma sekä loppuraportti (parityöskentelyä n. 10 h / harjoitus). Laboratorioharjoituksiin kuuluu lisäksi pakollinen seminaaritapaaminen (2h). Laajempana projektina laaditaan seminaarityö parityöskentelynä. Seminaarityöhön sisältyy kokeellista työskentelyä, kirjallisen raportin laatimista sekä seminaariesityksen laatimista (n. 60 h). Opintojakson loppuseminaari on 2. periodin päätteeksi (seminaariesitykset + opponointi, 2 x 3h).

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 08.12.2024
Active in period 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Active in period 2 (21.10.2024–31.12.2024)