Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
FYS.270

Didaktisen fysiikan työt, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
FYS.270
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jaakko Laaksonen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Fysiikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Fysiikan käsitteen muodostus. Kokeellinen ja teoreettinen lähestymistapa, induktio ja deduktio.
  • Opetusta tukevien laboratorioharjoitusten omatoiminen suunnittelu ja valmistelu avoimista tehtävänannoista.
    Simulaatioiden käyttö ilmiöiden havainnollistamisessa.
  • Sähköisten perusmittavälineiden käyttö, oskilloskoopin perustoimintojen hallinta, tietokoneavuisteisten mittalaitteistojen hyödyntäminen.
  • Laboratoriossa tehtyjen mittausten analysointi. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tulosten analyysissä ja esittämisessä.
Täydentävä tietämys
  • Mittalaitteistoa hyödyntäen oman mittauksen suunnittelu.
  • Mittauksista saadun datan talteenotto ulkoisessa ohjelmassa analysointia varten.
  • Mittausten raportointi sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2024 30.04.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Osallistuminen opetukseen

04.03.2024 30.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)