Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
YEB.720

Biokemia, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
YEB.720
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Johanna Rinta-Kanto
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %

Ydinsisältö

 • Prokaryootti- ja eukaryoottisolujen osat ja niiden tärkeimmät tehtävät.
 • Biomolekyyliluokat, niiden rakenne ja tehtävät.
 • Biokemiallisten reaktioiden termodynaaminen perusta.
 • Tärkeimmät metaboliareitit ja luokittelu katabolisiin ja anabolisiin reitteihin. Energian tuotanto soluissa.
 • Entsyymien, substraattien ja inhibiittorien rakenne, vuorovaikutus ja toiminta pääpiirteittäin. Yksinkertaiset Michaelis-Menten-kinetiikkaan perustuvat laskutehtävät.
 • Metaboliareittien verkottuminen ja homeostaasi.

Täydentävä tieto

 • Solun osien rooli biokemiallisten reaktioiden toiminnassa. Biokemiallisten reittien verkottuminen ja solutyyppien biokemiallinen "erikoistuminen".
 • Biomolekyylien rakenteelliset tasot ja rakenteita ylläpitävät vuorovaikutukset. Yhteydet biomolekyylien rakenteen ja toiminnan välillä.
 • ∆G:n ja ∆G°’ arvojen laskenta ja vertailu. Päätelmät reaktioiden etenemisestä ja suunnasta ∆G:n ja ∆G°’:n arvoihin perustuen.
 • Solun korkeaenergiset yhdisteet ja niiden rooli metaboliassa. Metaboliareittien suunta ja aktiivisuus suhteessa solun energiatasapainoon
 • Tärkeimmät inhibitiomekansimit ja niiden vaikutus entsyymin toimintaan. Kineettisten parametrien ja Lineweaver-Burk-kuvaajien tulkinta
 • Homeostaasin merkitys ja ylläpito solun toiminnassa. Häiriötekijöiden vaikutus homeostaasiin.

Ammatilliset taidot

Tunnistaa biotekniikan peruskäsitteet.
 • Osaa soveltaa biokemian perusteita biotekniikan eri osa-alueilla.
 • Tuntee pääaineensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan alan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä.
 • Opiskelija osaa kuvata biotekniikan prosessien merkityksen kestävän kehityksen mukaisessa bio- ja kiertotaloudessa.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Toteutuskohtaiset arviot ajankäytön jakaantumisesta löytyvät toteutuksen kohdasta Kuvaukset-> Työskentelytavat

Osallistuminen opetukseen

21.10.2024 08.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)