Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
EE.ELE.200

Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Koodi
EE.ELE.200
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katja Laine
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Elektroniikkalaitteen valmistuksen eri hierarkiatasojen perusprosessit- ja menetelmät
 • Pakkauksen tehtävät ja ominaisuudet
 • Pakkauksen epäideaalisuudet
 • Piirilevyn peruskäsitteet ja -materiaalit
 • Eri piirilevytyypit, niiden valmistusmenetelmät ja materiaalit
 • Eletroniikkalaitteen lämmönsiirtymistavat
 • Lämpölaskut
 • Lämpösuunnittelun perusperiaatteet
 • Elektroniikkalaitteen eri suunnittelunäkökulmat

Täydentävä tietämys

 • Eri valmistusprosessien vertailu
 • Pakkauksen epäideaalisuuksien huomioiminen suunnittelussa
 • Vaihtoehtoiset valmistusmenetelmät
 • Piirilevymateriaalien vertailu
 • Lämpösuunnitteluratkaisut ja niiden perustelu
 • Eri suunnittelunäkökulmien soveltaminen

Erityistietämys

 • Uudet pakkausteknologiat
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytysti suoritetut oppimistapahtumat, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja hyväksytysti suoritetut mahdolliset tenttityyppiset tehtävät/EXAM-tentit, jotka ilmoitetaan toteutuksen alussa. Tarkemmat arvosananmääräytymisperiaatteet ilmoitetaan toteutuksen alussa.

Osallistuminen opetukseen

28.08.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)