Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
RAK.RS.200

Betonitekniikka, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
RAK.RS.200
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jukka Haavisto
Vastuuopettaja:
Anssi Laaksonen
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Rakennustekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Betonin osa-aineet ja niiden vaikutukset betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuksiin.
  • Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonimassan luokitukset.
  • Kovettumisvaiheessa olevan betonin ja kovettuneen betonin ominaisuuksien tuntemus. Kovettuneen betonin perusominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonin luokittelun hallinta. Betonin säilyvyyssuunnittelun perusteet ja betonin ominaisuuksien osoittamismenetelmien hallinta.
  • Betonin suhteittaminen ja eri tekijöiden vaikutus betonin suhteittamiseen.
  • Betonin jälkihoito, talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet ja erityisbetonointimenetelmät.
  • Normaali-ja yliraudoitetun teräsbetonipalkin käyttäytyminen kuormitettaessa.
Täydentävä tietämys
  • Betonoinnin ja betonointitavan asettamat vaatimukset betonimassalle.
  • Betonin kovettumisen laskennallinen hallinta.
  • Erityisominaisuuksien ottaminen huomioon betonin suhteittamisesa.
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

11.01.2024 29.04.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Tentti

06.09.2023 06.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
05.10.2023 05.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
11.09.2023 24.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
04.12.2023 18.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
06.05.2024 06.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
02.05.2024 15.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
04.06.2024 04.06.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)