Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
TIJO.222

Datatiede tietojohtamisessa, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
TIJO.222
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jukka Huhtamäki
Vastuuorganisaatio
Johtamisen ja talouden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietojohtamisen opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Vuorovaikutteinen laskenta
 • Datan kerääminen ja jalostaminen
 • Ennakoiva analytiikka
 • Ohjaamaton ja ohjattu oppiminen
 • Datatuotteet ja ohjelmallinen visualisointi
Täydentävä tietämys
 • Komentorivityövälineet
 • Raapijat ja ryömijät; dataformaatit ja niiden ohjelmallinen käsittely; datakeskeinen ohjelmointi; API-ohjelmointi
 • Lineaarinen regressio, monimuuttujaregressio
 • Luokittelu, ryvästäminen
 • Datatuotteen arkkitehtuuri, vuorovaikutteisen visualisoinnin toteuttaminen
 • Generatiivinen tekoäly datatieteessä
Erityistietämys
 • Hyödyllisiä Python-kirjastoja ja muita välineitä: Pandas, scikit-learn,  Streamlit
 • Erilaiset datatiedeympäristöt: Anaconda, Jupyter, Microsoft Visual Studio
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opintojakso koostuu oppimistilaisuuksista, harjoitustehtävistä, harjoitustyöstä ja verkkokeskustelusta.

Osallistuminen opetukseen

03.03.2025 29.04.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)