Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
BBT.036

Anturifysiikka ja signaalit, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
BBT.036
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mikko Peltokangas
Vastuuorganisaatio
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
MET yhteinen koulutus 100 %
Kestävän kehityksen tavoitteet
3 Terveyttä ja hyvinvointia
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Ydinsisältö
 • Antureiden fysikaaliset perusteet ja antureiden luokittelu

 • Mittausketjun ymmärtäminen sarjana energiamuunnoksia

 • Yleisimmät anturimateriaalit ja -tyypit (puolijohteet, pietsosähköiset, pietsoresistiiviset, optiset, magneettiset, kapasitiiviset, ultra-ääni, mikromekaaniset)

 • Anturidatan keruu ja signaalin muokkaus/anturin liittäminen lukuelektroniikkaan

 • Suodatuksen ja mittausjärjestelmän äärellisen kaistanleveyden vaikutus mittaussignaaliin

 • Mittauskytkentöjen analysoinnissa käytettävät työkalut

 • Tavallisimmista antureista vähintään siirtymä-, kiihtyvyys-, voima-, paine-, ja lämpötila-anturit, elektrodit sekä kemialliset anturit

 • Kohina ja häiriöt

 • Anturisignaalien analysointi aika- ja taajuustasossa

 • Kokeellisten tulosten raportointi

 • Mittauskortin käyttö

Täydentävä tietämys
 • Kohinan ja häiriöiden kytkeytyminen sekä rajoittaminen

 • Yhteys aika- ja taajuustason signaalien ja signaalianalyysityökalujen välillä
Erityistietämys
 • Eri tyyppiset AD-muuntimet
 • Integroidut rakenteet
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytyt laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja tentti.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 12.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 2
Hyväksytyt laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja tentti.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 12.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa