Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
BBT.036

Anturifysiikka ja signaalit, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
BBT.036
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Sampo Tuukkanen 31.12.2021 saakka
Vastuuopettaja:
Mikko Peltokangas
Vastuuorganisaatio
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
MET yhteinen koulutus 100 %
Ydinsisältö
 • Antureiden perusteet: anturien fysikaaliset perusteet (energiamuunnin, generaattori- ja modulaattorityypit) ja signaalien syntymekanismit, yleisimmät anturimateriaalit (puolijohteet ja erityisesti pii, pietsosähköiset, optiset, magneettiset,...), tunnistinosan ja lukuelektroniikan liittäminen
 • Anturin ja mittauspiirin mallinnus: anturisignaalin muodostuminen, perusmallit (anturi + vahvistin), erilliskomponenttimallit, 2-porttimallit, kohinan vaikutus
 • Perusanturit:
  Mitattava suure
  - siirtymä, kiihtyvyys, kulmanopeus
  - voima/momentti, paine, lämpötila
  - pinnankorkeus, tiheys, virtaus, viskositeetti
  - kemialliset suureet (pH, pO2, CO2, ionit)
  Anturityyppi
  - (mikro)mekaaniset anturit
  - ultraäänianturit
  - optiset anturit
  - elektrodit
 • Anturidatan keruu: Anturisignaalin mittaus, A/D-muuntimet ja mittauskortit, kohinan ja häiriöiden kytkeytyminen, anturisignaalit (S/N-suhde, erottelukynnys, herkkyys, resoluutio), mittauskaistan ja suodatuksen vaikutus, integroidut anturit, mittauksen luotettavuus
 • Langattomat anturit: langattomat tiedonsiirtotekniikat, energiaratkaisut
Täydentävä tietämys
 • kohina ja sen syntymekanismit
 • anturien kapselointi,
  integroidut rakenteet,
  kuvakennot
 • vaihelukittu mittaus,
  matriisianturit
 • anturiverkot, energian louhinta
Erityistietämys
 • anturimateriaalien työstötekniikat
 • MEMS (Micro Electro Mechanical System) -anturit
 • SigmaDelta-muunnin
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytyt laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja tentti.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2023 12.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

13.12.2023 13.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
25.01.2024 25.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
20.02.2024 20.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Suoritustapa 2
Hyväksytyt laskuharjoitukset, laboratoriotyöt ja tentti.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

17.10.2023 17.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)

Osallistuminen opetukseen

30.08.2023 12.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

13.12.2023 13.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
25.01.2024 25.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
20.02.2024 20.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)