Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
YEB.021

Energiatekniikan perusteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
YEB.021
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Henrik Tolvanen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Ydinaines
 • Energianjalostusprosessien termodynaamiset perusteet
 • Termodynamiikan pääsäännöt
 • Ideaalikaasun tilanmuutokset
 • Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät
 • Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit
 • Uusiutuvat energian lähteet
 • Ydinvoimalat
 • Kaukolämmön tuotanto ja siirto
 • Rakennusten energiankulutus
 • Suomen energiahuolto
 • Polttotekniikan perusteet
 • Veden ja vesihöyryn aineominaisuuksien määritys
Täydentävä aines
 • Excel-pohjainen prosessilaskenta
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot 2h/viikko (ei pakollisia), harjoitukset 2h/viikko (ei pakollisia), tentti 4h (pakollinen), itsenäisesti suoritettavat harjoitustyö (pakollinen) sekä palautustehtävät 3kpl (ei pakollinen).

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 08.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)