Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KONE.710

Avioniikka, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
KONE.710
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Raoul Yondo Mine
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Konetekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Mittarit ja näytöt
  • Navigaatiojärjestelmät
  • Kommunikaatiojärjestelmät

  • Mittaus- ja anturitekniikka ilma-aluksissa
  • Ohjaus- ja säätöjärjestelmät ilma-aluksissa
  • Avioniikan komponentit
Täydentävä tietämys
  • Tutkajärjestelmät
  • Ilma-alusten väylätekniikan perusteet
Erityistietämys
  • sensorifuusio
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

28.08.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

15.02.2024 15.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
26.03.2024 26.03.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)