Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
EE.ELE.420

EMC-suunnittelu, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
EE.ELE.420
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jouko Heikkinen
Vastuuopettaja:
Mikko Valkama
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Häiriöiden kytkeytyminen. Häiriölähteet.
 • Ylijännitetransientit, suuritaajuiset häiriöt.
  Häiriöiltä suojautuminen ja niiden suodattaminen.
  Kotelointi, kaapelointi.
  Suojaus- ja suodatuskomponentit ja niiden ominaisuudet.
 • Piirilevysuunnittelu ja maadoitussuunnittelu erityyppisissä laitteissa.
 • Kytkimen suojaus, kuorman kytkeminen. Teholähteiden suojaus ja vaatimukset.
 • Perusteet EMC-standardeista ja CE-hyväksynnästä.
  EMC-mittaukset.
Täydentävä tietämys
 • Galvaaninen erotus.
 • Komponenttien ja laitteiden luotettavuus.
 • EMC-mittauslaitteistot.
Erityistietämys
 • Robustisuus, redundanssi.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Valittavissa kaksi suoritusvaihtoehtoa: (1) hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja mittauslabrat (arvosanaa voi korottaa vapaaehtoisella tentillä). (2) hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti (arvosanaa voi korottaa vapaaehtoisilla mittauslabroilla).Opintojakso luennoidaan periodilla 1. Harjoitustyö ja mittauslabrat tulee suorittaa periodien 1 ja 2 aikana.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)

Tentti

28.08.2023 21.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
16.10.2023 21.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
11.12.2023 11.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
22.01.2024 28.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
25.01.2024 25.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
06.03.2024 06.03.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
04.03.2024 10.03.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)