Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
FYS.210

Fysiikan menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
FYS.210
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Leena Partanen
Vastuuopettaja:
Juha Toivonen
Vastuuopettaja:
Jaakko Laaksonen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Fysiikan opetus 100 %

Opintojaksoon kuuluu harjoitusmaiset luennot numeerisesta laskennasta fysiikassa. Luennoilla harjoitellaan Matlabin käyttöä opintojakson projektitöissä tarvittavalla tasolla.

Opintojaksoon liittyy kolme projektityötä seuraavista aiheista:

  • Kaasuanalyysi - kaasunäytteen pitoisuuksien määritys NDIR-spektroskopisesti
  • Pilven muodostus - aerosolin hiukkaskokojakauman määritys
  • Energiaspektrianalyysi - Comptonin sirontaspektrin mittaus ja analysointi

Projektitöissä opiskelijat harjoittelevat tiedon hankintaa ja oleellisen tiedon erottamista sisällöstä. He soveltavat aiemmin opittuja fysiikan ja matematiikan teorioita käytännön tilanteisiin. Kokeellisen data-analyysin ja virheanalyysin taitoja sekä tieteellisten tulosten esittämistä niin kirjallisessa kuin suullisessa muodossa harjoitella spektroskooppisten tutkimusmenetelmien yhteydessä.  

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opintojaksoon kuuluu luennot 1. periodissa 6 x 2 h, joista on osallistuttava vähintään 3 luentokerralle. 2.-4. periodeissa on kolme parityönä tehtävää projektia. Kuhunkin projektityöhön täytyy valmistaa kirjallinen esiselostus (parityöskentelyä n. 20 h/periodi). Mittaukset suoritetaan Fysiikan oppilaslaboratoriossa (pakollista parityöskentelyä 3 h/periodi). Mittaustulosten analysointi ja tulokset raportoidaan kunkin periodin lopussa pidettävässä loppuseminaarissa. Seminaariesityksen valmistaminen vaatii parityöskentelyä n. 30 h/periodi. Seminaariosallistuminen on pakollista 2 h/periodi.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 27.04.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
26.08.2024 27.04.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)