Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
MATH.APP.111

Analyysin peruskurssi, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
MATH.APP.111
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jani Hirvonen, 1. periodi: flippaus
Vastuuopettaja:
Petteri Laakkonen, Verkko-opetus
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Joukkojen yhdiste, leikkaus, erotus ja komplementti. Analyysissä tarvittavan logiikan ja todistamisen esittelyä.
 • Funktion määrittely. Funktion monotonisuus ja käänteisfunktio, yhdistetty funktio.
 • Alkeisfunktioiden perusominaisuuksia. Hyperboliset funktiot ja niiden käänteisfunktiot.
 • Kompleksilukujen summa, erotus, tulo ja osamäärä, liittoluku ja itseisarvo. Siirtyminen koordinaattimuodon a+bi ja napakoordinaatti- eli eksponenttimuodon välillä (Eulerin kaava), laskeminen eksponenttimuotoa käyttäen. Kompleksiluvun juurten haku.
 • Funktion raja-arvo ja jatkuvuus, toispuoleiset raja-arvot ja epäoleelliset raja-arvot, l'Hopitalin sääntö.
 • Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, tulon ja osamäärän derivointi, yhdistetyn funktion derivointi (eli ketjusääntö) ja alkeisfunktioiden derivointi. Funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen selvittäminen derivaatan avulla.
 • Integraalilaskennan perusteet.
 • Usean muuttujan funktioiden osittaisderivaatat ja gradientti.
Täydentävä tietämys
 • Alkukuva, injektiivisyys, surjektiivisuus ja bijektiivisyys.
 • Reaalikertoimisen polynomin nollakohdat ja tekijöihinjako.
 • Jatkuvien funktioiden väliarvolause ja käänteisfunktion jatkuvuus.
 • Käänteisfunktion derivaatta.
 • Sovelluksia, mm. lineaarinen approksimaatio.
Erityistietämys
 • Differentiaalilaskennan väliarvolause.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Käänteisen opetuksen suoritustapa (flippaus) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat osallistua lähiopetukseen ja kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukuvuoden 2024-2025 syyslukukaudella.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 13.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
22.10.2024 10.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

11.10.2024 20.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
09.09.2024 20.09.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
05.12.2024 12.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
04.11.2024 15.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
21.02.2025 27.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
20.01.2025 31.01.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
25.04.2025 02.05.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
17.03.2025 28.03.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
09.06.2025 27.06.2025
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
14.07.2025 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Suoritustapa 2
Verkkopainotteinen suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat osallistua pääosin etäopetukseen. Opetuksen tukitoimia järjestetään kuitenkin tarvittaessa myös lähiopetuksena.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 22.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
07.01.2025 31.05.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
15.05.2025 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)

Tentti

11.10.2024 20.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
09.09.2024 20.09.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
05.12.2024 12.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
04.11.2024 15.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
21.02.2025 27.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
20.01.2025 31.01.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
25.04.2025 02.05.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
17.03.2025 28.03.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
09.06.2025 27.06.2025
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
14.07.2025 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)