Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
AUT.940

Advanced Topics in Automation Science and Engineering, 1–10 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Koodi
AUT.940
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Matti Vilkko
Vastuuopettaja:
Azwirman Gusrialdi
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Automaatiotekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • A series of lectures on the topic of control and optimization of networked cyber-physical system (complex system) with application to distributed robotic network and smart system (power system, transportation system, etc).  
  • Reading up on postgraduate topics in automation science and engineering either independently or in seminars.
Täydentävä tietämys
  • Oral presentation. Scientific reporting.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Suoritustapa 1
1 credit is given for attending a series of lectures (7 lectures) and submitting assignments related to the topics discussed in the lectures.

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 2
Additional credits (1-9 credits) can be obtained by writing a report on topics related to the topics covered in the lectures
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Itsenäinen työskentely

Tietoja ei opetusohjelmassa

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa