Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
EE.REE.210

Aurinkosähkön perusteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
EE.REE.210
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Seppo Valkealahti
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
  • Sähkömagneettisen säteilyn synty auringossa ja auringon säteilyintensiteetti sekä sen mallintaminen mustan kappaleen säteilynä. Ilmakehän vaikutus säteilyintensiteettiin.
  • Piiaurinkokennon toimintaperiaate: valosähköisen ilmiön toteutuminen puolijohteessa, puolijohdeliitoksen rooli sähkön tuotannossa. Valosähköisen luonnonilmiön mallintaminen kiinteän olomuodon fysiikan keinoin. Aurinkokennon sähköinen toiminta ja siihen vaikuttavat ulkoiset parametrit kuten säteilyintensiteetti ja lämpötila.
  • Ohutkalvoaurinkokennot, korkean hyötysuhteen moniliitosaurinkokennot sekä katsaus muihin kehitteillä oleviin aurinkokennomateriaaleihin.
  • Aurinkosähkön tuotannon mahdollisuudet globaalisti ja Suomessa. Aurinkosähkön kaupallinen yleistyminen, kannattavuus ja tulevaisuuden kehitysnäkymät.
  • Ilmastomuutos ja aurinkosähkön rooli sen ehkäisyssä.
  • Aurinkokennojen toimintaan liittyvän puolijohdefysiikan perusteet.
  • Aurinkokennovoiman perusrakenne ja komponentit sekä ympäristöolosuhteiden vaikutus voimalan toimintaa.
Täydentävä tietämys
  • Puolijohdefysiikan ja kvanttimekaniikan syvempi tuntemus.
  • Yliopiston aurinkovoimalaan liittyvä tutkimustoiminta.
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytysti suoritettu tentti, joka perustuu luennoilla esitettyyn asiaan ja jaettuun oppimateriaaliin.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

15.12.2023 15.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
20.02.2024 20.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
18.01.2024 18.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
25.04.2024 25.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Osallistuminen opetukseen

24.10.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)