Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KIE.ENA.140

Genrestä kontekstiin: johdatusta kirjallisuus- ja kulttuurianalyysiin 2, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
KIE.ENA.140
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Maarit Piipponen
Vastuuopettaja:
Kevin McGinley
Vastuuopettaja:
Johannes Riquet
Vastuuopettaja:
Markku Salmela
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kielten opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu
Kestävän kehityksen tavoitteet
5 Sukupuolten tasa-arvo
10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Opiskelijat tutustuvat useisiin keskeisiin, eri medioissa ilmeneviin tekstilajeihin, esimerkiksi gotiikkaan, salapoliisikertomuksiin, tragediaan ja westerniin. Näitä genrejä tarkastellaan niiden historiallisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa ja analysoidaan erilaisten kirjallisuutta ja muita tekstimedioita käsittelevien teorioiden avulla. Kirjallisten tekstien lisäksi kurssi esittelee elokuvan ja sarjakuvan tapaisia visuaalisia medioita ja tarjoaa perustyökaluja niiden analysointiin.

Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2025 24.04.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)