Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
MVK.KT.360

Basics of Neural Machine Translation, 2–5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Koodi
MVK.KT.360
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mary Nurminen
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kielten opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Kansainvälisyys ja globaali vastuu
Kestävä kehitys

This is a digital course that takes place fully online.

Contents module 1: NMT Technology

- Machine translation history

- How NMT works

- Translators and NMT

- Quality evaluation

- Future implications

Contents module 2: MT Use and Users

- MT use in various contexts

- MT in service to humanity

- Contextual factors that influence reception

- MT literacy

- MT and the future

Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Module 1: NMT Technology

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 2
Module 2: MT Use and Users

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 3
Module 1: NMT Technology and Module 2: MT Use and Users
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa