Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
COMP.CS.013

Digitaaliset yleistaidot, teema 3: Tekstimuotoisen tiedon käsittely sekä kuvankäsittelyn ja verkossa julkaisemisen periaatteet, 1 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
COMP.CS.013
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Muut opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Eliisa Väkevä
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %

Tekstimuotoisen tiedon tallentaminen, tekstinkäsittelyn yleiset periaatteet, tekstin muotoilu M365 Word-sovelluksella, kappaletyyleihin perustuva muotoilu, automaattisesti luodut lukujen ja sivujen numeroinnit, sarkainten käyttö sekä osien ylä- ja alatunnisteiden hallinta. Vektori- ja bittikarttagraafinen kuvankäsittely, esitysgrafiikkaohjelmiston käyttö ja sisältöjen julkaisu internetissä.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Suoritus muodostuu toteutuskerran aikana hyväksytysti tehdyistä harjoitustehtävistä.

Osallistuminen opetukseen

11.11.2024 13.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
31.03.2025 02.05.2025
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Suoritustapa 2
Näyttökokeella osoitetaan aiemmin hankittu osaaminen. Osallistumisesta tulee sopia erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa