Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
YKT.010

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Koodi
YKT.010
Opetuskieli
suomi, englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Muut opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tuula Juvonen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Yhteiskuntatutkimuksen opetus 100 %

Opiskelija perehtyy sukupuolentutkimuksen keskeisten käsitteiden avulla yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon sekä eriarvoisuuksien ja syrjinnän kysymyksiin. Hän tutustuu sukupuolten tasa-arvo- ja syrjintäkeskustelun historiaan ja sen uusimpiin muotoihin ja saa yleiskäsityksen siitä, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan sekä oikeudellisen sääntelyn keinoin pyritään ehkäisemään syrjintää niin sukupuolen kuin iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat ja hoiva, palkkaerot, seksuaalinen häirintä ja väkivalta, aborttioikeus, erot naisten ja miesten terveydessä, politiikan sukupuolittuneet normit sekä seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen asema.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2023 12.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)