Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2020–2021
YKTM01

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (19.10.2020–31.12.2020)
Koodi
YKTM01
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuosi
2020–2021
Opintojakson taso
Muut opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tuula Juvonen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %

Opiskelija perehtyy sukupuolentutkimuksen keskeisten käsitteiden avulla yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon sekä eriarvoisuuksien ja syrjinnän kysymyksiin. Hän tutustuu sukupuolten tasa-arvo- ja syrjintäkeskustelun historiaan ja sen uusimpiin muotoihin ja saa yleiskäsityksen siitä, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan sekä oikeudellisen sääntelyn keinoin pyritään ehkäisemään syrjintää niin sukupuolen kuin iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat ja hoiva, palkkaerot, seksuaalinen häirintä ja väkivalta, aborttioikeus, erot naisten ja miesten terveydessä, politiikan sukupuolittuneet normit sekä seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen asema.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

20.10.2020 30.11.2020
Aktiivinen periodissa 2 (19.10.2020–31.12.2020)