Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KIE.RA.266

Diskurssianalyysia ja käsitehistoriaa ranskalaisesta näkökulmasta, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
KIE.RA.266
Opetuskieli
ranska
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Carita Klippi
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kielten opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu
Kansainvälisyys ja globaali vastuu
Etiikka
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen tavoitteet
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Opintojaksolla perehdytään diskurssin käsitteeseen ja diskurssianalyysin eri suuntauksiin erityisesti ranskalaisesta näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan myös ranskalaisen historiallisen diskurssianalyysin teoriaan ja menetelmiin poliittisten käsitteiden, sanakirjatradition ja soveltuvien tekstien kautta.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.08.2024 13.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
01.01.2025 31.05.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa