Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
HIS.HIA.020

Esimoderni Eurooppa, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
HIS.HIA.020
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katariina Mustakallio
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Historian opetus 100 %

Opintojaksolla käsitellään eurooppalaisen kulttuurin ja yhteiskuntien syntyä. Esimoderni ajanjakso antiikista uudelle ajalle muodostaa jatkumon, jossa maanviljelyskulttuurin rinnalle muotoutui urbaani elämänmuoto. Monet yhteiskuntien kehitykseen myöhemmin vaikuttaneet ilmiöt ja instituutiot kehittyivät esimodernilla ajanjaksolla. Näitä ovat esimerkiksi eri hallintomuodot (kuten demokratia ja yksinvalta), koulutusjärjestelmät ja -ihanteet, tieteet ja taiteet, sääty-yhteiskunta, uskonnolliset liikkeet ja ilmiöt (polyteismistä monoteismin eri muotoihin) sekä niiden suhteet valtaan, käsitykset kotitaloudesta ja perheestä, tasa-arvosta ja orjuudesta, sekä ihmisarvosta. Näitä teemoja tarkastellaan eurooppalaisessa kontekstissa ja opintojakso päättyy uuden ajan alkuun, jolloin Eurooppa alkaa kehittymään maailman johtavaksi talous- ja kulttuurialueeksi.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luentokurssi

Osallistuminen opetukseen

27.08.2024 10.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Suoritustapa 2
Kirjatentti

Tentti

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

26.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)