Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KAS.KAA.197

Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
KAS.KAA.197
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Hanna Toiviainen
Vastuuopettaja:
Päivi Hökkä
Vastuuorganisaatio
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kasvatustieteiden opetus 100 %

Sisältö

- elinikäisen ja jatkuvan oppimisen politiikat ja niiden historia

- sosiaalisten erojen merkitys koulutuksessa ja työssä

- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien keskeiset sisällöt

- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa ja työelämässä

- aikuinen oppijana työelämän konteksteissa

- ammatillinen toimijuus, työssä oppiminen sekä työn ja organisaatioiden kehittäminen

- non-formaalin ei-ammatillisen aikuiskoulutuksen ja informaalin oppimisen kontekstit ja merkitykset: erityisesti vapaa sivistystyö, yhdistykset ja järjestöt

- digitaalisuus ja sen tuomat muutokset koulutuksessa ja työelämässä

Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

07.01.2025 31.05.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)