Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KAS.KAA.140

Aikuiskasvatus ja työelämä, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
KAS.KAA.140
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Hanna Toiviainen
Vastuuorganisaatio
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kasvatustieteiden opetus 100 %

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä työelämän (ml. vapaa sivistystyö) ajankohtaisten kysymysten valossa. Tarkastelun kohteina ovat formaalin koulutuksen ulkopuoliset aikuiskasvatuksen ja aikuisten oppimisen kontekstit. Kurssin aineistot ohjaavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti aikuisten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen työtoiminnassa ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä toimintojen kriittisiä reunaehtoja, joihin lukeutuvat demokratian, tasa-arvon, erilaisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset.

Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

18.09.2024 05.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)