Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KAS.KAA.140

Aikuiskasvatus, kansalaisuus ja työelämä, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
KAS.KAA.140
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Hanna Toiviainen
Vastuuorganisaatio
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kasvatustieteiden opetus 100 %

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä työelämän ja kansalaistoiminnan ajankohtaisten kysymysten valossa. Tarkastelun kohteina ovat aikuiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen eri muodot ja kontekstit. Kurssin aineistot ohjaavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti aikuisten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen työtoiminnassa ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä toimintojen kriittisiä reunaehtoja, joihin lukeutuvat demokratian, tasa-arvon, erilaisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset.

Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Tentti

01.09.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
03.01.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

20.09.2023 07.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)