Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
EE.125

Dynaaminen sähkömagnetiikka, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Koodi
EE.125
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jari Kangas
Vastuuopettaja:
Paavo Rasilo
Vastuuopettaja:
Antero Marjamäki
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
  • Sähkömagneettinen induktio, Lenzin ja Faradayn lait. Pyörrevirrat. 
  • Ampere-Maxwellin laki, siirrosvirrat. 
  • Maxwellin yhtälöt ja väliaineyhtälöt, rajapintaehdot.
  • Aaltoilmiön perusteet. Osoitinlaskennan hyödyntäminen kenttätehtävissä. Monokromaattiset tasoaallot (dielektrinen ja häviöllinen väliaine, materiaalirajapinnat), heijastuminen, vaimeneminen, polarisaatio.
  • Sähkömagneettinen energia/teho, Poyntingin teoreema.
  • Esimerkkisovelluksia ja niiden mallinnuksen perusteita (muuntajat, antennit, sähkökoneet, …)
Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Suoritusvaatimuksena hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti. Kurssin voi suorittaa keräämällä aktiivisuuspisteitä kurssin aikana, tentillä ja näiden yhdistelmänä. Opiskelijan täytyy saavuttaa tietty minimimäärä aktiivisuuspisteitä, jotta voi suorittaa kurssin tentillä. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 21.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
07.01.2025 21.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Tentti

07.01.2025 21.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
07.01.2025 21.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)