Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KIE.TECH.051

Ajankohtaista teknisessä viestinnässä, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
KIE.TECH.051
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Maija Surakka
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kielten opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Kestävän kehityksen tavoitteet
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Opintojaksolla luodaan katsaus teknisen viestinnän lähialoihin, tuoreimpaan tutkimukseen sekä alan kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin. Mahdollisia sisältöjä ovat lisäksi verkostoituminen alan toimijoiden kanssa, harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä työnhakuasiakirjojen laatiminen. Sisällöt ja työskentelytavat vaihtelevat vuosittain. Mahdollisia työmuotoja ovat lukupiirit, harjoitukset ja oppimistehtävä, vierailuluennot, yritysvierailut ja alan tapahtumiin ja niiden järjestelyihin osallistuminen.

Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

17.01.2025 11.04.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)