Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KEM.355

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC) ja termogravimetrinen analyysi (TGA), 2 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
KEM.355
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Terttu Hukka
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Ympäristötekniikan ja kemian opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Tietotekniikka- ja digitaidot
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
Ydinsisältö
  • DSC- ja TGA-laitteiden rakenne, toimintaperiaatteet ja työturvallisuus. 
  • Laiteharjoituksissa laitteiden ja tietokoneohjelmiston peruskäyttötaidot.
  • Dynaamisten ja isotermisten käyrien analysointi.
  • Sovelluskohteet.
Täydentävä tietämys
  • Kinetiikkaohjelmat, UV-DSC, moduloitu DSC, TOPEM
Erityistietämys
  • Luennoilla käydään läpi myös DSC:n kalibroinnin periaatteet.
Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Studies that include this course
Suoritustapa 1
Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä opintojaksolla on n. 50 h, josta laboratoriotyöhön valmistautumiseen liittyviin pakollisiin tehtäviin menee n. 8 h, yhteen laboratoriokertaan n. 4 h ja tenttiin 3 h.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2024 08.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa