Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
VIM.JO.220

Ajankohtaisjournalismi, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Koodi
VIM.JO.220
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anu Kuusisto
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Viestintätieteiden opetus 100 %

Opintojakso koostuu luennoista ja työpajoista, joissa käsitellään journalismin arvoja sekä uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Opintojaksolla on kaksi erillistä työpajaa. Työpajoissa harjoitellaan keskeisiä journalistisia taitoja ideoinnista, tiedonhankinnasta ja faktantarkistuksesta julkaisemiseen ja arvioimiseen.

Opintojakson suorittamisessa hyödynnetään luennoilla käsiteltyjä aineistoja sekä alan ammatillista ja tutkimuksellista kirjallisuutta. Opintojakson vapaasti valittavina opintoina suorittaville on työpajojen sijaan suoritusmuotona kirjatentti. 

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat valitsevat suoritustavan 1. Muut opiskelijat valitsevat suoritustavan 2.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 23.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 23.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Suoritustapa 2
Journalistiikan opintosuunnan opiskelijat valitsevat suoritustavan 1. Muut opiskelijat valitsevat suoritustavan 2.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 23.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Tentti

07.01.2025 31.05.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)