Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Tampereen yliopisto ja TAMK

Yliopistossa tarjottavan ohjauksen tavoitteena on tukea opintojen sujumista ja hyvinvointia sekä vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta ja vastuunottoa oppimisesta. Suurin osa ohjauksesta on tarjolla kaikille opiskelijoille muun muassa opetuksen yhteydessä, erilaisten tietolähteiden ja järjestelmien, kuten opinto-oppaan ja Opiskelijan oppaan kautta sekä erilaisten opintojen suunnittelua auttavien tapahtumien, kuten Yrityspäivien yhteydessä.

Opiskelujen aikana voi tulla kuitenkin eteen monenlaisia opiskelun käytäntöihin, säädöksiin, suunnitteluun, itse opiskelemiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Näihin tilanteisiin voi kokea tarvitsevansa henkilökohtaista ohjausta. Tutkinto-ohjelmasi opintoihin liittyen henkilökohtaista ohjausta on tarjolla omassa tiedekunnassasi. Lisäksi voit tarvittaessa hakea ohjausta yhteisistä ohjauspalveluista, kun haluat tukea tilanteesi jäsentämiseen tai jonkun tietyn teeman tai pulman tarkasteluun. 

Huomaathan tarvittaessa hyödyntää myös yliopiston ulkopuolisia ohjaus- ja tukitahoja, kuten YTHS:n palveluja.

Tutustu alta löytyviin tietoihin ohjaustahoistamme. Jos et pysty sivulta löytyvien tietojen perusteella päättelemään, keneltä sinun kannattaisi varata aika, katso usein kysyttyä ohjauksesta -sivu. Opiskelijan ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluita on koottu myös matalan kynnyksen ohjauspalvelu Navigaattoriin. Navigaattori toimii kampuksilla ja verkossa lukukausien aikaan viikottain, aina ilman ajanvarausta!

   

Tiedekuntakohtaiset ohjauspalvelut:  

Opintojen ohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa ohjauksessa. Opettajat vastaavat omaan opetukseensa liittyvästä ohjauksesta, kuten tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvistä kysymyksistä.  

Opettajatuutorit tukevat opintojen sujumista ja suunnittelua sekä asiantuntijuuden kasvua ja näihin kysymyksiin liittyviä pohdintoja. Heidän puoleensa voi kääntyä esimerkiksi oman osaamisen kehittämistä ja opiskeluun liittyviä valintoja  koskevissa kysymyksissä.   

Tiedekunnan koulutusasiantuntijoiden/ koulutuskoordinaattorien/ opintoneuvojien/ koulutusassistenttien puoleen kannattaa kääntyä etenkin kaikissa tutkintoon liittyvissä kysymyksissä, kuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tutkintoon ja valmistumiseen liittyvät asiat.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat olla opinto-ohjauskysymyksissä yhteydessä tiedekuntien koulutusasiantuntijoihin. 

Tiedekunnan ohjauspalveluiden yhteystiedot


Yliopiston yhteiset ohjauspalvelut:  

Tiedekuntakohtaisen ohjauksen lisäksi sinun on mahdollista hyödyntää yhteisiä ohjauspalveluita riippumatta siitä, missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet, kuten

 • hyödyntää itseopiskelu- ja tukimateriaalia: katso tarkemmin tältä koontisivulta
 • löytää apua ja tukea matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalveluista ilman ajanvarausta: Navigaattori-toiminta
 • osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan: Hyvinvointikalenteri & vertaistuen ryhmät
 • varata aika henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin: alla tarkemmat kuvaukset ja ajanvaraustiedot opinto-ohjaajalle, opintopsykologille, uraohjaajalle ja yksilöllisiä järjestelyitä tekevälle asiantuntijalle

Yhteisistä ohjauspalveluista löydät tukea muun muassa:

 • hyvinvointiin
 • urasuunnitteluun
 • opiskelutaitoihin
 • yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin

Opinto-ohjaaja (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi) tukee esimerkiksi opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämisessä sekä valintojen tekemiseen liittyvissä pohdinnoissa. Opinto-ohjaajan luona voit käydä silloinkin, kun selkeitä kysymyksiä ei ole, mutta haluat jutella asiastasi jonkun kanssa. Jos et tiedä, miten alkaisit selvittää tilannettasi, voit keskustella siitä ensin opinto-ohjaajan kanssa.

 • Ajanvaraus Bookingsissa: etäohjaus ja lähiohjaus, Huom! Vapaat ajat näkyvät vain kahden viikon päähän. Jos vapaita aikoja ei ole heti näkyvissä, katsothan tilannetta seuraavana päivänä uudelleen
 • Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa kampuksilla myös ilman ajanvarausta (Hervannassa ti klo 12-15, huoneessa PA209b ja keskustassa ke klo 13-14, huoneessa A117) ja Jodelin AMA-sessioissa (to klo 13-14) viikoittain. Ks. poikkeukset Navigaattorin sivuilta.  

Uraohjaaja (uraohjaus.tau [at] tuni.fi, ajanvaraus Bookingsissa) tukee urasuunnittelun pohdinnoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet.  

Opintopsykologi (opintopsykologit.tau [at] tuni.fi) tukee esimerkiksi opiskelutaitoihin, opinnoissa jaksamiseen, aikaansaamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa sekä opiskelun sovittamisessa yhteen haastavan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa.   

Opintojen saavutettavuuden tueksi voit saada yksilöllistä tukea tai yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, jos sinulla on jokin sairaus, vamma tai esimerkiksi oppimisvaikeus. Lue tarkemmin yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

Videoesittely yhteisista ohjauspalveluista

Löytyikö oikea avun tai tuen taho? Katso lisää Usein kysyttyä ohjauksesta ja hyvinvoinnista -kokonaisuudesta!

 

Tarkemmat yhteisten ohjauspalveluiden kuvaukset: 
 

Opinto-ohjaaja    

Yliopiston yhteisten tukipalveluiden opinto-ohjaajan palvelut liittyvät usein asioihin, joiden pääpaino on opiskelu- tai elämäntilanteen selkeyttämisessä. Opiskeluaikana tulee eteen monesti vaiheita, jolloin erilaiset tilanteet ja asiat mietityttävät tai tuntuvat vaikeilta. Elämässä myös sattuu joskus sellaista, että suunnitelmat menevät uusiksi. Silloin on hyvä päästä miettimään tilannetta ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.   

Tarkoituksena on, että pääset puhumaan tilanteestasi opinto-ohjaajalle suhteellisen nopeasti. Ajan saa yleensä jollekin ohjaajista samalle tai seuraavalle viikolle. Voit varata ajan ensin opinto-ohjaajalle myös silloin, jos pohdit  olisiko asiasi sellainen, että voisit hyötyä opintopsykologin palveluista.

Keskustelut ovat lähtökohtaisesti kertaluontoisia, mutta tarvittaessa voidaan tavata useamminkin. Opinto-ohjaajan palvelut on tarkoitettu kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Opintosuunnitelman tekoon ja opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä auttavat tiedekuntakohtaiset neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Ota yhteyttä: opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi
Varaa tapaamisaika Bookingsilla joko etäohjaukseen ja lähiohjaukseen. Huom! Vapaat ajat näkyvät vain kahden viikon päähän. Jos vapaita aikoja ei ole heti näkyvissä, katso seuraavana päivänä uudelleen
Tai tule käymään päivystysaikana Hervannassa ti klo 12-15, huoneessa PA209b ja keskustassa ke klo 13-14, huoneessa A117. Ks. poikkeukset Navigaattorin sivuilta.  

Ohjausta antavat:

Liisa Ikkala-Toiviainen
Etäohjaus ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin
Lähiohjaus ajanvarauksella Hervannan kampuksella maanantaisin
Huone: PA209b, Hervannan kampuksen Päärakennus

Suvi Ikonen
Etäohjaus ajanvarauksella maanantaisin
Lähiohjaus ajanvarauksella Hervannan kampuksella ja Keskustakampuksella torstaisin
Huone: PA209b, Hervannan kampuksen Päärakennus & A117, Keskustakampuksen Päätalo

Jasmin Rantanen
Etäohjaus ajanvarauksella keskiviikkoisin
Lähiohjaus ajanvarauksella Keskustakampuksella keskiviikkoisin
Päivystys keskiviikkoisin klo 13-14 ilman ajanvarausta (ks. poikkeukset Navigaattorin sivuilta)
Huone: A117, Keskustakampuksen Päätalo

Sini-Maria Siren
Etäohjaus ajanvarauksella maanantaista torstaihin
Lähiohjaus ajanvarauksella Keskustakampuksella tiistaista keskiviikkoon
Huone: A120, Keskustakampuksen Päätalo

Erika Säynässalo
Etäohjaus ajanvarauksella keskiviikkona ja perjantaina
Lähiohjaus ajanvarauksella Keskustakampuksella tiistaisin
Huone: A117, Keskustakampuksen Päätalo

Heli Tiitinen
Etäohjaus ajanvarauksella
Lähiohjaus ajanvarauksella Hervannan kampuksella tiistaista torstaihin
Päivystys tiistaisin klo 12-15 huoneessa PA209b ilman ajanvarausta (ks. poikkeukset Navigaattorin sivuilta)
Huone: PA209b, Hervannan kampuksen Päärakennus

Uraohjaaja

Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu urasuunnittelun teemoista asiantuntijan kanssa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet.  

Palvelu on suunnattu Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka pohtivat valintojaan urasuunnittelun näkökulmasta tai ovat siirtymässä työelämään.   

Uraohjauskeskustelu on yksilöllinen, opiskelijan tilanteesta lähtevä ohjaustilanne, jossa voidaan peilata ja suhteellistaa opiskelijan osaamista työelämän näkökulmasta. Erilaisten mahdollisuuksien hahmottaminen sekä osaamisen tunnistaminen edesauttavat omien tavoitteiden mukaisen paikan löytymistä työelämässä.   
Opiskelija voi suoraan ottaa yhteyttä halutessaan pohtia uramahdollisuuksia oman oppiaineensa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Myös opetus- ja ohjaustyötä tekevät voivat ohjata opiskelijan ottamaan yhteyttä.  

Uraohjaajalle voit varata ajan ajanvaraussivun kautta tai voit laittaa sähköpostia uraohjaus.tau[at]tuni.fi Kerrothan jo yhteydenotossasi lyhyesti omasta opiskelutaustasi (kuten tutkinto-ohjelmasi) ja mistä haluaisit tapaamisessa keskustella. Tapaaminen on yleensä kertaluontoinen ja siihen voi liittyä ennakkotehtävä.

Opintopsykologi    

Opintopsykologi arvioi opiskelutaitoja ja -kykyä sekä tekee yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelmaa niiden vahvistamiseksi. Opintopsykologinen ohjaus on lyhytkestoista (koostuu tavallisesti 1-5 käyntikerrasta) ja sisältää usein välitehtäviä. Opiskelijalta odotetaan sitoutumista aktiiviseen työskentelyyn. 

Milloin opintopsykologin vastaanotolle?  

Voit hakeutua opintopsykologin vastaanotolle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Jos koet, että sinulla on aikaa ja voimia käytettävissä opiskeluun mutta se ei tunnu onnistuvan   
 • Jos tarvitset tukea opiskelutaitojesi kehittämiseen (esimerkiksi aikaansaamisen taidot, ajankäytön säätely, oppimistaidot, motivaation rakentaminen)
 • Jos opinnot stressaavat ja koet tarvitsevasi tukea kuormituksen säätelyyn opiskelussa tai jos sinulla on huoli voimiesi loppumisesta
 • Jos opintosi tai opinnäytetyösi ovat jumiutuneet tai et ole päässyt niihin kunnolla kiinni ja tavoitteenasi olisi edetä opiskeluissasi  
 • Jos kaipaat tukea palatessasi opintojen pariin esimerkiksi sairastumisen jälkeen
 • Jos kaipaat tukea opiskelun yhteensovittamisessa haastavaan elämäntilanteen tai muun opiskelukykyyn vaikuttavan tekijän kanssa
 • Jos opiskelu herättää sinussa voimakkaita, opiskelua haittaavia, tunteita ja/tai ajatuksia

Milloin muunlainen tuki on tarpeen?

 • Fyysiseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa käännythän opiskelijoiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) puoleen; esimerkiksi jos tunnet olevasi akuutissa stressitilanteessa; ahdistunut, masentunut tai uupunut; kärsit ajankohtaisesti univaikeuksista; jos on syytä selvittää sairausloman tarvetta edellä mainituista tai muista syistä tai pohdit tarkkaavuushäiriön selvittämisen tarvetta
 • Kriisin kohdatessasi otathan yhteyttä Kriisikeskus Osviittaan
 • Keskustelutukea voit saada myös seurakuntien oppilaitostyön kautta
 • Työelämään liittyvissä huolissa, oman osaamisen tunnistamisessa ja työmahdollisuuksien hahmottamisessa uraohjaus.tau [at] tuni.fi (uraohjaaja )voi auttaa  
 • Ammatinvalinta-asioissa käännythän TE-toimiston puoleen
 • Opintojen suunnittelussa apunasi on opettajatuutori, tiedekunnan ohjauspalvelut ja opiskelijan ohjaus (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi)
 • Yksilölliset opiskelujärjestelyt hoituvat opiskelijan ohjauksen (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi) kautta
 • Jos et tiedä, mistä pyytäisit apua, ota yhteys Navigaattoriin tai opiskelijan ohjaukseen (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi)

Ajanvaraus opintopsykologille

Opintopsykologinen ohjaus on tarkoitettu kandidaatin- ja maisterintutkintoja tekeville. Ohjaukseen voit hakeutua opettajan tai muun ohjaustahon suosituksesta tai oman arviosi perusteella.   

Ohjausta pyritään järjestämään opiskelijan toiveiden mukaisesti lähiohjauksena vastaanotolla tai etäohjauksena Teams-videoyhteyden tai puhelimen välityksellä. Halutessasi voit varausta tehdessäsi kertoa, toivotko lähi- vai etäohjausta ja minkä välityksellä haluaisit keskustella. Voit tiedustella vapaita opintopsykologin ohjausaikoja sähköpostilla opintopsykologit.tau [at] tuni.fi. Vapaita aikoja tarjotaan jonotilanteesta riippuen. Kirjoitathan viestiin:    

 • millä kampuksella opiskelet
 • puhelinnumerosi   
 • jos joku taho on ohjannut sinua ottamaan yhteyttä, esimerkiksi opettaja tai YTHS    
 • ethän kirjoita sähköpostiin henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja tilanteestasi

Peruuta ajanvarauksesi, jos et pääsekään tulemaan. Varaa itse uusi aika, jos esimerkiksi joudut perumaan tulosi tai unohdat sovitun ajanvarauksen.

Opintopsykologit tarjoavat yksilöohjauksen lisäksi myös kaikille perustutkinto-opiskelijoille avoimia opiskelutaitoluentoja ja ryhmäohjausta, joista löydät ajankohtaista tietoa ryhmäohjauksen tiedotuskanavasta.

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 2.12.2022