Skip to main content

About me

I am a PhD Student in Philosophy, and a teacher of philosophy, social science, and German. 

Fields of expertise

Linguistic Skills (Self-Assessment/Europass)

Mother tongue: Finnish

English: reading C1, listening C1, speaking C1, writing C1.

German: reading C1, listening C1, speaking B2, writing B2.

Swedish: reading A2, listening A2, speaking A2, writing A2.

Spanish: reading A2, listening A2, speaking A2, writing A2.

Russian: reading A1, listening A1, speaking A1, writing A1.

Research unit

Philosophy

Research fields

Projects:

A Critical Study on The Origins and Philosophical Credentials of Neue Marx Lektüre (PhD Thesis) 

Funding

The Finnish Cultural Foundation 2014-2017, Tampereen kaupungin tiederahasto 06-08/2018, Ella and Georg Foundation, 06-09/2019, Emil Aaltonen Foundation 10/2019-02/2020

Selected publications

Peer-reviewed articles: 

(Forthcoming) Rauhala, Paula & Jussi Silvonen 2023, “Finland”. In Musto, Marcello & Amini, Babak (eds.), The Routledge Handbook of Marx's 'Capital': A Global History of Translation, Dissemination and Reception, Routledge.

Rauhala, Paula Maria 2021, "The Neue Marx-Lektüre and the ‘Monetary Theory of Value’ in the East German Labour-Value Measurement Debate", Historical Materialism, 29(2), 29-60. doi: https://doi.org/10.1163/1569206X-12341988

Rauhala, Paula 2019, "Readings of Capital in divided Germany: 1967 and 50 years later." Beiträge zur Marx - Engels - Forschung. Neue Folge 2018/19, 113-151.

Rauhala, Paula 2019, "Fetishism and Exploitation - Marx 150 and Marx 200: What Has Changed?". In Gupta, Shaipal, Marcello Musto & Babak Amini (eds.), Karl Marx's Life, Ideas, and Influences: A Critical Examination on the Bicentenary (Marx, Engels, and Marxisms), Palgrave 181-207. 

Other: 

Rauhala, Paula 2016, "Laskennallisuuden turmelema lupaus. Velan ja rahan vastahistoria" (David Graeber, Debt, the First 5,000 Years), niin & näin 1/2016.

Rauhala, Paula 2014, "Autonomit ja arvoteoria" (Autonomists and the theory of value), Poliittinen talous 2:1, 86-97. 

Rauhala, Paula 2013, ”Tietotyö ja arvo” (Knowledge Work and Value), Kulttuurivihkot, 2/2013, s. 59–65.

Translations: 

Musto, Marcello 2018, "Pääoman kirjoittaminen – Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin synty ja rakenne" (Writing Marx's Capital - the Structure and the Genesis of Marx's Critique of Political Economy). Lyhentäen suomentaneet Paula Rauhala, Saska Heino, Matti Kortesoja ja Miika Salo, niin & näin 1/2018. 

Musto, Marcello 2014, ”Mies paikallaan. Marx Internationaalin aikana” (Right Man at the Right Place. Marx at the Time of International). Käsikirjoituksesta suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 81–90.

Altvater, Elmar 2014, ”Huomio! Marx tulee taas” (Attention! Marx is Back). Lyhentäen suomentanut Paula Rauhala. niin & näin 3/2014, s. 43–47.

Interviews: 

Rauhala, Paula 2014, ”Työn työläs käsite. Michael Heinrichin haastattelu. (The Laborious Concept of Labor. An Interview with Michael Heinrich)” niin & näin 3/2014, s. 49–53.

Belt, Jaakko, Rauhala, Paula & Tuusvuori, Jarkko S. 2014, ”Ravintoa kuvittelu- ja toimintakyvylle. Marx-kysymyksiä Tuomas Nevanlinnalle” (Food for Imagination and for the Ability to Act). niin & näin 3/2014, s. 35–41.

Book-reviews: 

Rauhala, Paula 2021, Marcello Musto, 2018, Another Marx: Early Manuscripts to the International. Tutkimus & Kritiikki 1, 105-107. 

Rauhala, Paula 2020, "The Last Years of Karl Marx: An Intellectual Biography", Socialism and Democracy, 34:2-3, 322-325, DOI: 10.1080/08854300.2021.1885107

Rauhala, Paula 2019, "Another Marx", in Das Argument 61/332, 297-8. 

Oittinen, Vesa & Rauhala, Paula 2016, "Marx, Engels ja Pääoman III osa" (Marx, Engels and the Third Volume of Capital), Tiede & edistys 1/2016, s. 84-89.

Rauhala, Paula 2012, ”Olisipa marxismi jo mennyttä (Terry Eagleton: Miksi Marx oli oikeassa, Like 2012)". Kritiikki, s. 104–106. 

Rauhala, Paula 2007, "Rikas, julma maa" (Tuula Helne & Markku Laatu [toim.] Vääryyskirja, Kela, 2006). Nuori Voima 1-2 (2007).