Skip to main content

Kaisa Koskinen

Professor, käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti

Research unit

https://research.tuni.fi/plural-en/

Selected publications

Lieven D’hulst & Kaisa Koskinen (eds) (2020): Translating in Town. A history of local translation policies during the European 19th century. London: Bloomsbury.

Koskinen, Kaisa, Jaana Vuori & Anni-Kaisa Leminen (toim.) (2018). Asioimistulkkaus. Monikielisen yhteiskunnan arkea. Tampere: Vastapaino.

Dam, Helle & Kaisa Koskinen toim. (2016). The translation profession: centres and peripheries. Special issue of JoSTrans n:o 25. http://www.jostrans.org/issue25/issue25_toc.php

Tytti Suojanen, Kaisa Koskinen & Tiina Tuominen (2015). User-Centered Translation. Routledge.

Koskinen. Kaisa & Outi Paloposki (2015). Sata kirjaa, tuhat suomennosta. Kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen. Helsinki: SKS.

Koskinen. Kaisa (2008). Translating Institutions: An Ethnographic Study of EU Translation. St. Jerome, Manchester, (now Routledge).

Koskinen, Kaisa (2000). Beyond Ambivalence. Postmodernity and the Ethics of Translation (PhD), Acta Universitatis Tamperensis 774, 2000. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-4941-X.pdf. 

In press:

Kaisa Koskinen: Translation and Affect. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (July 2020).

Kaisa Koskinen & Nike Pokorn (eds): Routledge Handbook of Translation and Ethics (December 2020).