A
Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta ja addiktioilta
Iina Savolainen

Nuorten addiktiokäyttäytyminen kytkeytyy kaverisuhteisiin

Yksinäisyys on riskitekijä nuorten pakonomaiselle internetin käytölle. Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta.

Erilaiset riippuvuudet eli addiktiot ovat olleet osa ihmiskokemusta aina. Tänä päivänä addiktio on yleinen ja paljon käytetty käsite. Addiktioista kuulee puhuttavan varsin pinnallisestikin ja sana esiintyy usein jokapäiväisissä keskusteluissa niin kaduilla kuin mediassa. Addiktio on abstrakti käsite, jonka määritteleminen ei […]

A
Niina Meriläinen

Mitä ammattiin opiskelevat ajattelevat vaikuttamisesta?

Ammattiin opiskelevien osallistuminen yhteiskuntaan ei ole sidoksissa perinteiseen institutionaaliseen osallistumiseen, kuten äänestämiseen tai lainvalmisteluun. Pääosin ammattiin opiskelevia kuitenkin kiinnostaa yhteiskunnassa vaikuttaminen.

Yhdenvertaisessa ja kestävässä yhteiskunnassa nuorten osallistumisoikeudet on turvattu. Suomalaiset nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. Silti he kokevat, ettei heitä oteta vakavasti (Mikkelin nuorisoselvitys 2020; Meriläinen ja Piispa 2020). Sanna Marinin hallitusohjelmassa nuorten osallistuminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi […]

A
Marja Pakarinen

Ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytyminen on monimuotoista

Nuorten seksuaalikäyttäytyminen ei ole riski vaan voimavara.

Teksti perustuu Marja Pakarisen väitöstilaisuudessa 14. 6. 2019 pitämään lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua täällä. Väitöskirjassani tutkin ammattiin opiskelevien nuorten seksuaalikäyttäytymistä ja siihen liittyviä tietoja ja asenteita. Ajatus väitöstutkimuksen tekemisestä heräsi vuosia sitten, kun julkisuudessa käytiin keskustelua maksuttomien kondomien jakamisesta nuorille. […]

A
Susanna Ågren

Työkeskeinen ajattelu ajaa osan nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle

Yhteiskunnan tulisi tunnistaa paremmin hyvinvoinnin merkitys yksilön yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Jos tulevaisuudessa työelämän muuttuessa työtä riittää yhä harvemmalle, johtuen esimerkiksi työn automatisoitumisesta, hyvinvoinnin takaaminen ainoastaan kokoaikaisen palkkatyön kautta ei ole kestävää hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

OECD:n tuore arviointi Suomen nuorisopolitiikasta suosittelee nuorten työelämäsiirtymien tehostamiseksi nuorten vahvempaa aktivointia ja sanktioiden lisäämistä (OECD 2019, 115). Samaan aikaan uudessa hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan 75 %:n työllisyyttä (Valtioneuvosto 2019, 128;131), pääministeri Antti Rinne puhuu ”chillailun” lopettamisesta (Iltasanomat 19.6.2019) ja SYL:in kannanotto […]

P
Tiina Heikkilä

Onko ilmastonmuutos sukupolvikokemus? Äänessä Heta Heiskanen ja Mikko Piispa

Nuoret ovat kiinnostuneet aiempaa vahvemmin yhteiskunnasta ilmastonmuutoksen takia. Onko ilmastonmuutos nuorille sukupolvikokemus? Alustan podcastissa keskustelemassa tutkijatohtori Heta Heiskanen ALL YOUTH-hankkeesta ja nuorisotutkija Mikko Piispa. – Kiinnostava kysymys on, tuleeko ilmastovaikuttamisesta sukupolvikokemus 15-25-vuotiaille. Tämä on massamuotoisempi ilmiö kuin vaikka yliopistoliikehdintä 1960-1970-luvuilla. […]

N
Tiina Heikkilä

Lastensuojelun jälkihuoltoa päivitetään: aikuistumisen tuelle uudet toimintaperiaatteet

A
Iina Järvinen

Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi

Jokaisella lapsella on oikeus kehittää itseään harrastamalla. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotena on entistä painavampi syy olla heittämättä vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta unholaan avustusjärjestöille annettujen joululahjojen kääreiden mukana.

Suomalaisten lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja syvenee. Etenkin alkuvuosi on monille perheille niukkaa aikaa. Perheiden näkökulmasta köyhyyteen johtavat muun muassa työttömyys, pätkätyöt, yksinhuoltajuus tai sairastuminen. Sosiaalipolitiikan kannalta kyse on puolestaan perusturvan riittämättömyydestä, jota aktiivisesti ylläpidetään sosiaaliturvaetuuksia leikkaamalla sekä jättämällä tekemättä indeksikorotuksia […]

A
Jaana Lähteenmaa

Aktiviimallin ja nuorisotakuun yhteensovitus – mahdollinen tehtävä?

Taloudellisine sanktioineen aktiivimalli todennäköisesti katkeroittaa ja syrjäyttää sellaisia työttömiä nuoria, jotka jo muutoinkin ovat ns. syrjäytymisvaarassa. Sellainen saattaa sysätä ei vain aktivoinnin, vaan lopulta koko yhteiskuntajärjestelmän penkalle, tien poskeen ja ojaan asti osan työttömistä tavalla, joka voi olla kohtalokas.

Alustus! Juha Sipilän hallitus on julistanut rakentavansa ”luottamuksen yhteiskuntaa.” Useat suunnitelmat ja ehdotukset hallitusohjelmassa ja hallituksen johdolla toteutetut ratkaisut näyttävät kertovan pikemminkin epäluottamuksesta kansalaisia, ja erityisesti nuoria kohtaan. Aktiivimallin lisääminen nuorisotakuun päälle nuorten työttömien hallinnoinnissa ei rakenna nuorten ja valtiovallan […]

N
Tiina Heikkilä

Hienot hankkeet ja kanavat eivät auta, jos osaamista osallistua ei ole

A
Päivi Honkatukia

Hiljaisuutta ja häirintää – kohtaamisia metrossa

”Nuoret kertoivat osan aikuisista suhtautuvan nuoriin kurittomana ja kasvatuksen tarpeessa olevana sukupolvena. Nuoria katsotaan paheksuvasti, kytätään ja vahditaan, etteivät he istu täydessä vaunussa tai invalideille varatuilla paikoilla. Tällaista kohtelua kokevat nuoret sukupuolesta riippumatta, mutta haastattelujen perusteella etenkin tyttöjen on varauduttava […]