A
Heikki Ranta

Tätä kohututkijat ja konkariopettajat eivät kerro sinulle kännyköistä, koulujen digistä ja oppimistuloksista

Riittäisikö joskus, että olisimme jossain asiassa vain hyviä tai keskinkertaisia?

Suomalaislasten heikentyneistä oppimistuloksista on tullut 2020-luvulla median vakiaiheita. Tilanteesta syytetään esimerkiksi itseohjautuvaa opiskelua, avoimia opiskelutiloja, digitalisaatiota ja älypuhelimia. Poliittiset toimijat, kuten Perussuomalaiset, löytävät syyt vähemmän yllättäen maahanmuuttajista. Koulukeskustelu on löytänyt tiensä eri alojen ja ammattiryhmien kahvipöytäkeskusteluihin, joissa nykyaikaiseen kouluun viitataan […]

A
Heikki Ranta

Lastensuojelu on kriisissä – ja sitten se ei ole

Keskustelu lastensuojelusta kaipaa sävyjä, ei lisää kärjistämistä ja indikaattoreista tehtyjä kriisitulkintoja.

Lastensuojelun kriisi on päivänpoliittinen kestopuheenaihe. Kriisillä viitataan useisiin asioihin, ongelmiin tai kehityskulkuihin, kuten sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien vaihtuvuuteen, työn kuormitukseen tai esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrään. Joskus kriisipuheen laukaisee yksittäinen tragedia, kuten 8-vuotiaan Vilja Eerikan kuolema vuonna 2012 tai Koskelan […]

A
Tiina Heikkilä

Marita Husso ja Eija Paavilainen: millaisia paineita koronasulku toi perheille?

Koronapandemia voi olla mahdollisuus huomioida yhteiskunnallisesti tuotettua kärsimystä ja arjen riskejä.

Alusta julkaisee koko 26.11. alun perin lähtetyn keskustelun litteroituna saavutettavuuslain vaatimusten täyttämiseksi. Katso muut Seurannassa-jaksot sarjan kotisivulta. TIINA HEIKKILÄ: Tervetuloa Seurannassa-lähetystä seuraamaan. Seurannassa on Alusta-verkkojulkaisun ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisprojekti. Täällä asiantuntijat keskustelevat koronaviruksen kanssa elävästä yhteiskunnasta. Tänään meillä […]

A
Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta ja addiktioilta
Iina Savolainen

Nuorten addiktiokäyttäytyminen kytkeytyy kaverisuhteisiin

Yksinäisyys on riskitekijä nuorten pakonomaiselle internetin käytölle. Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta.

Erilaiset riippuvuudet eli addiktiot ovat olleet osa ihmiskokemusta aina. Tänä päivänä addiktio on yleinen ja paljon käytetty käsite. Addiktioista kuulee puhuttavan varsin pinnallisestikin ja sana esiintyy usein jokapäiväisissä keskusteluissa niin kaduilla kuin mediassa. Addiktio on abstrakti käsite, jonka määritteleminen ei […]

A
Riittakerttu Kaltiala

Miksi yhä useammat nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa?

Kaikenlainen ulospäin suuntautuva häiriökäyttäytyminen kuten rikoskäyttäytyminen, koulukiusaaminen ja päihdekäyttö ovat koko 2000-luvun ajan vähentyneet. Miksi siis hoitoa tarvitaan aina vain useammille?

Mielenterveyden häiriöt nuoruusiän kehitysvaiheessa Nuoruusiän kehitysvaihe alkaa puberteetista ja päättyy aikuisen persoonallisuuden rakanteiden vahvistumiseen. Väestön tasolla nuoruusikä ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-22, mutta yksilöllinen vaihtelu puberteetin ja sen myötä koko kehitysvaiheen ajoituksessa on suurta. Sukupuolihormonien toiminnan käynnistyminen puberteetissa saa aikaan fyysisen […]

E
Eija Paavilainen (Translation by Heli Luosujärvi)

Can child maltreatment be prevented with parents’ self-evaluation?

We must be able to talk about child maltreatment and the worries, progressions and risks possibly leading to it, without scaring the parents. They need honest and realistic information and its application in their everyday lives. Child maltreatment is surprisingly […]

A
Eija Paavilainen

Voiko lasten kaltoinkohtelua ehkäistä vanhempien itsearvioinnilla?

Kaltoinkohtelusta sekä siihen mahdollisesti johtavista huolista, kehityskuluista ja riskistä tulee voida puhua, pelottelematta vanhempia. Vanhemmat tarvitsevat totuudenmukaista ja realistista tietoa ja sen soveltamista heidän omaan arkeensa. 

Lasten kaltoinkohtelu on yllättävän yleistä. Arjen paineet ja tuen puute johtavat tilanteisiin, jotka voivat johtaa kaltoinkohteluun erilaisissa perheissä. Vanhemmilla oikeus tuoda huolet esille ja saada niihin apua. Kaltoinkohtelua voi estää selvittämällä sen riskit ajoissa. Kasaantuvat vaikeudet saattavat viedä vanhemmilta voiman […]

A
Iina Järvinen

Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi

Jokaisella lapsella on oikeus kehittää itseään harrastamalla. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotena on entistä painavampi syy olla heittämättä vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta unholaan avustusjärjestöille annettujen joululahjojen kääreiden mukana.

Suomalaisten lapsiperheiden köyhyys lisääntyy ja syvenee. Etenkin alkuvuosi on monille perheille niukkaa aikaa. Perheiden näkökulmasta köyhyyteen johtavat muun muassa työttömyys, pätkätyöt, yksinhuoltajuus tai sairastuminen. Sosiaalipolitiikan kannalta kyse on puolestaan perusturvan riittämättömyydestä, jota aktiivisesti ylläpidetään sosiaaliturvaetuuksia leikkaamalla sekä jättämällä tekemättä indeksikorotuksia […]

A
Antti Malinen ja Kirsi-Maria Hytönen

Lastensuojelun institutionaalinen muisti ja sen katkokset

Osaltaan syitä lasten kuuntelemattomuuteen voidaan hakea kulttuurisista, kasvatusideaaleihin liittyvistä tekijöistä. Suomessa pyrittiin pitkään kasvattamaan siveellisiä ja isänmaallisia ihmisiä, jotka eivät kyseenalaista auktoriteetteja.

Alustus! Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen Muhoksella sijaitsevaan koulukoti Pohjolakotiin huhtikuussa 2018. Yllätyksenä tehty tarkastus kesti kaksi päivää ja siinä kuultiin ensisijaisesti laitoksen nuoria. Havaittujen epäkohtien lisäksi myös tapa jolla tarkastus tehtiin, nousi uutiseksi. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson totesi Pohjolakodin tarkastukseen liittyvässä uutisoinnissa kärjistäen, […]

A
Rosi Enroos

Vankien perhe-elämän tutkiminen monimuotoistaa käsityksiämme perheistä

Meillä ei ole Suomessa esimerkiksi tarkkaa tietoa siitä, kuinka montaa lasta vanhemman vankeus koskettaa, millaisissa elämäntilanteissa nämä lapset elävät tai millaisia vaikeuksia he kohtaavat vanhemman vankeuden vuoksi.

Alustus! Perhe ja vankila yhdessä herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Perhe ja sen tutkiminen liitetään usein arkisiin asioihin: kotiin, intiimisuhteisiin, lapsiin ja yksityisyyteen, kun taas vankila on julkisin varoin ylläpidettävä instituutio, jonka tehtävänä on aikuisten eristäminen ja rangaistuksen toimeenpano. Vankeustuomio ei kuitenkaan […]