A
Tiina Järvi ja Mikko Joronen

Arjen väkivalta Palestiinassa

Uutisoinnin logiikka vaikuttaa siihen, millainen mielikuva suurelle yleisölle muodostuu Palestiinan tilanteesta. Länsimaisen valtavirtamedian huomio kiinnittyy alueeseen lähinnä silloin, kun väkivallankäyttö eskaloituu näyttäviin muotoihin. Uutisoinnissa jää usein, jos ei täysin näkymättömiin, niin ainakin vähäiselle huomiolle arkinen väkivalta - väkivalta, joka on jatkuvasti läsnä palestiinalaisten arjessa vaihtelevin intensiteetein ja joka määrittää keskeisesti palestiinalaisten kokemusmaailmaa.

Vuoden 2021 toukokuussa maailmanlaajuinen uutisvirta kiinnittyi jälleen hetkeksi Lähi-itään, missä Israelin toimet ovat hallinneet palestiinalaisten elämään aina Israelin valtion perustamisesta vuonna 1948 lähtien. Mediahuomion taustalla oli palestiinalaisittain melko tavanomaisia ja jopa arkisia tapahtumia: Israelin oikeuslaitos oli häätämässä palestiinalaisperheitä kodeistaan miehitetyn […]

A
Teppo Eskelinen

Rosa Luxemburg, siirtomaat ja globaali talous

Rosa Luxemburg pyrki selittämään siirtomaavaltaa kapitalistisen tuotantomuodon osana ja seurauksena. Siirtomaavalta ei näin ajateltuna ollut järjestelmän häiriö vaan ominaisuus. Teoria on joiltakin osin hyödyllinen maailmantalouden ja -politiikan tulkintaan tänäkin päivänä.

Globaalin Pohjoisen ja globaalin Etelän välisten suhteiden arviointi kuuluu yhteiskunnallisen keskustelun kestokysymyksiin. Yhdet korostavat näiden suhteiden eriarvoisuutta[1], siinä missä toiset uskovat Etelän maiden köyhyyden vähenevän vuorovaikutuksen myötä[2]. Näkökulmasta riippumatta keskustelu nojaa tavalisesti vallitsevalle liberaalille teorialle ominaisiin peruskäsityksiin. Tämä näkyy erityisesti […]