A
Dilnaz Zhumabayeva and Malak Abdel Hafez

How do we define a sustainable city?

It is a common mistake to use “sustainable” and “eco-friendly” or “smart” as interchangeable concepts. Even though sustainability covers both innovations and striving for green alternatives, it does not end on those aspects.

Segregation within cities leads to social inequality, blocked educational and employment opportunities, poor infrastructure and lower quality of housing conditions. These factors alienate people from achieving the 11th Sustainable Development Goal, titled “sustainable cities and communities”, and are created by […]

N
Sini Väisänen

Kulttuuriperintötyöllä on rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa

A
Karim Maïche, Antti Wallin ja Eeva Puumala.

Ei minun takapihalleni: päihdeongelman stigma kaupungissa

Kysymys kaikille avoimesta kaupunkitilasta nousi koronarajoitusten ja eristäytymisen vuoksi jälleen ajankohtaiseksi. Omaa asuinympäristöä koskevat muutokset herättävät voimakasta keskustelua siitä, ketkä kuuluvat paikallisyhteisöön ja kenelle kaupunki kuuluu. Tässä kirjoituksessa pohdimme stigman, yhteisöjen ja kaupunkitilan suhdetta käyttäen esimerkkinä eräässä naapurustossa herännyttä keskustelua päihteidenkäyttäjien asumisyksikköön liittyen. 

Tampereen kaupungin syksyllä 2021 toteuttamassa turvallisuuskyselyssä huumeet, huumekauppa tai päihteidenkäyttäjät nousivat esiin merkittävänä asukkaiden turvallisuutta heikentävänä tekijänä. Päihteidenkäyttäjien läsnäoloon kaupunkitilassa yhdistettiin näkyvä huumekauppa, lisääntyvät rikokset sekä ruiskujen ja neulojen löytyminen. Kyselyyn vastanneet toivoivat päihdeongelmaisille ”konkreettisia, elämää parantavia toimenpiteitä”. Kaupunkitilaan liittyy […]

A
Jonas Sjöblom, Antti Wallin & Sanna Rikala

Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkia

Voiko sosiaalisesti kestävää kaupunkia rakentaa hallinnosta, ja mikä on kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan merkitys kestävässä kaupungissa?

Kaupungit yrittävät kiivaasti houkutella puoleensa korkean tuottavuuden yrityksiä ja niiden työntekijöitä vetoamalla esimerkiksi puhtaaseen ja mielekkääseen elinympäristöön. Riskinä on, että kaupunkien pyrkiessä näyttämään kestäviltä kansainvälisten sijoittajien edessä, kaupungissa jo elävät asukkaat ja ruohonjuuritason toimijat saattavat jäädä markkinavoimien jalkoihin. Useat tutkijat […]

A
Antti Wallin.

Eläkeläisten tila: kaupunkitila ja eläkeläisten sosiaalinen toiminta

Väestön ikääntyminen ravistelee yhteiskunnan rakenteita.

Teksti perustuu Antti Wallinin lektioon. Lähes kahdeksan vuotta sitten, keväällä 2011, kuljeskelin päivällä ympäri kaupunkia mietiskellen pro graduni tekemistä. Ajatukseni oli haastatella asunnottomia alkoholisteja ja tarkastella heidän elämäänsä kaupungissa. Heitä ei kovin helposti löytynyt. Onneksi. Asunnottomuuden eteen on tehty Suomessa […]