A
Kaukajärven kartanon päärakennus ja näkötorni 1910-luvulla. Matti Luhtala, Vapriikin kuva-arkisto.
Mirja Mäntylä

Moni Tampereen lähiö on entistä kartanon maata

Tampereen seutu on ennen ollut merkittävää kartanoaluetta. Nykyisen Tampereen kaupungin alueella on ollut useita kartanoita ja suurtiloja, ja monet sen esikaupungeista, lähiöistä ja kaupunginosista ovat syntyneet kartanoiden maille.

Suurin osa kartanoiden päärakennuksista ja talousrakennuksista on yhä jäljellä, mutta ne ovat julkisessa omistuksessa saaneet uusia käyttötarkoituksia juhla- ja näyttelytiloina, ravintoloina, kahviloina ja työtiloina. Esimerkiksi Hatanpään kartanon päärakennus on nykyisin kokous- ja juhlatilana, jossa pidetään kesäisin myös kahvilaa. Haiharan kartano […]

N
Emäntäkoulun päättäjäiset vuonna 1903, jolloin Elin Aarrevaara päätti opintonsa siellä. Ei ole tiedossa, kuka kuvan nuorista naisista on Elin. Kuvan lähde: Elias Lönnrotin emäntäkoulun arkisto, Kansallisarkisto.
Tiina Heikkilä

Säädyttömät tulivat ensin, sitten tuli keskiluokka

A
Lyydia Aarninsalo

Laajenevat uhkakuvat – turvallisuuskäsitykset muuttuivat 1970-luvulla

Öljykriisi osoitti paitsi keskinäisriippuvuuden lisääntymiseen liittyvät uhkakuvat, myös esimerkiksi maailmantalouden riippuvuuden rajallisista luonnonvaroista sekä länsimaiden riippuvuuden globaalin etelän maiden tuotannosta.

Turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka ovat nousseet varsinkin Ukrainan sodan seurauksena jälleen näkyvästi julkisen keskustelun keskiöön. Myös koronapandemia toi sanavarastoomme uusia termejä, kuten vaikkapa terveysturvallisuuden. Ukrainan sota sekä Suomen hakeutuminen NATO-jäseneksi ovat nostaneet esiin erilaiset hybridiuhat sekä pohdinnat siitä, millaisiin mahdollisiin uhkakuviin […]

A
Tapio Salminen

Viabundus Suomi 1350–1650 laittaa keskiajan ja uuden ajan alun reitit kartalle ja avoimeen tietokantaan

Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto valmistuu alkuvuodesta 2025.

Koneen säätiön rahoittaman Viabundus Suomi 1350–1650-tutkimushankkeen tavoitteena on Suomen alueen liikennereittejä ja etappipaikkoja koskevan historiallisen paikkatiedon kokoaminen yhtenäiseksi tietokannaksi, tietokantaan perustuvan karttaliittymän luominen, ja niiden tuominen avoimena julkaisuna yleiseen käyttöön. Hankkeen tulokset ovat saatavilla alkuvuodesta 2025. Historiallinen paikkatieto ja sen […]

N
Tiina Heikkilä

Eläinnäkökulma luo uutta tietoa ihmisestä, yhteiskunnasta ja historiasta

A
Jyrki Nissi

Keskiajalla yhteisöllisyys oli tärkeää kuoleman koittaessa – samanlaisia toiveita on nykyäänkin

Keskustelu kuolevien koronapotilaiden yksinäisyydestä osoittaa, että yksinäistä kuolinhetkeä pidetään yhteiskunnassamme epätoivottuna tapana menehtyä. Näin oli myös keskiajalla. Aivan kuten keskiajallakin, yhteisöllisyys kuoleman äärellä auttaa nykyihmistä etenemään kuoleman prosessissa ja käsittelemään menetyksen aiheuttamaa surua.

Taannoisessa väitöstilaisuudessani vastaväittäjäni professori Laura Ackerman Smoller kysyi minulta, millä mielin olen kuolemantutkijana seurannut koronapandemiaa ja siihen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. Vastasin hänelle, että en ole voinut välttyä huomaamasta yhtäläisyyksiä oman aikamme ja myöhäiskeskiajan välillä. Musta surma 1300-luvun puolivälissä ja sitä […]

A
A Girl Writing Henriette Browne
Ilari Taskinen, Risto Turunen, Lauri Uusitalo & Ville Kivimäki

Digitalisoituva menneisyys: Käsinkirjoitettujen aineistojen konelukemisesta

Historiantutkimuksessa tekstien määrällinen tutkimus on ollut harvinaista, mutta tilanne on muuttunut viime vuosina.

Historiantutkijat lukevat alituisesti käsinkirjoitettuja tekstejä. Suurin osa menneisyyden kirjallisista aineistoista on raapustettu kynällä aivan viime vuosikymmeniin saakka. Käsinkirjoitetut tekstit ovat erityisen tuttuja tutkijoille, jotka jäljittävät “tavallisten ihmisten” ajatuksia, kokemuksia ja mentaliteetteja: siis sosiaali- ja kulttuurihistoriaa. Virallisten asiakirjojen sijaan keskeisiä lähteitä […]

E
Reetta Eiranen (translation by Tiia Tikka)

Emotional ties were the fuel for the national ideology

The members of the Tengström circle were close to each other as spouses, as friends, as siblings and as colleagues. In which ways have these relationships been important to the nationalistic ideology they shared? How have the close personal relations […]

A
Sari Katajala-Peltomaa

Maskuliinisuuden kuvat ja kuviteltu menneisyys

Viihde on valtaa. Sen avulla meille myydään tarpeita ja konkreettisia esineitä ja asioita. Viikinkejä, ritareita ja muita ”miehisiä” miehiä käytetään mainostamaan tavaroita avolava-autoista kondomeihin.

Keskiaika on keskellämme mielikuvina: kuviteltuna menneisyytenä, jonka kaikki jaamme ja tunnistamme, mutta joka kuitenkin on turvallisen kaukana – se ei haasta tai uhkaa käsitystä itsestämme. Juuri tässä yhteydessä, mielikuvien luomisessa ja syöttämisessä, kuviteltu menneisyys on tullut yhä tärkeämmäksi. Fantasian ja […]

E
Ioana Țîștea

Thinking from the border towards envisioning differential subjectivities

The 1990s and early 2000s were marked by political transformations in Eastern Europe, after the collapse of socialist modernity and during European Union expansions in the region. This period was framed within a discursive framework of ‘transition’ from socialism to […]

LATAA LISÄÄ