Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lukuvuosimaksut

Tampereen yliopisto ja TAMK

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia.

Lukuvuosimaksu peritään koulutuksista, jotka alkavat 1.8.2017 tai myöhemmin. Jos hakija hakee siirtohaussa koulutukseen jossa peritään lukuvuosimaksu, mutta alkuperäinen siirron perusteena ollut opiskeluoikeus on alkanut koulutuksessa, jossa hakija ei ole ollut maksuvelvollinen, hakija ei ole maksuvelvollinen myöskään siirron jälkeen. Lukuvuosimaksun suuruus vaihtelee eri korkeakouluissa ja eri tutkinnoissa.

Vapautus maksusta
Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Opiskelijalla on velvollisuus esittää lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti ja korkeakoulussa jokaisen maksavan opiskelijan tapaus käsitellään hänen oman statuksensa mukaan.

 

Julkaistu: 25.6.2019
Päivitetty: 7.10.2022