Skip to main content
You are browsing the curriculum of a past academic year (2022–2023).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Study module, curriculum year 2022–2023
KIE.SU-P02

Basic Studies in Finnish Language as Elective Studies, 25 cr

Tampere University
Objectives

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja käyttöä erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa

  • tuntee kielen alueellisen ja sosiaalisen vaihtelun sekä kielenmuutoksen periaatteita

  • osaa analysoida kielellisiä merkityksiä

  • ymmärtää kielen ohjailun ja normittamisen lähtökohtia ja tuntee suomen kielen keskeiset kielen- ja tekstinhuollon normit

  • hallitsee alansa peruskäsitteistön

  • tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Study module code
KIE.SU-P02
Language of instruction
Finnish
Academic years
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Level of study
Basic studies
Fields of study
Humanities
Maximum credits
25
Persons responsible
Responsible teacher:
Liisa Mustanoja
Study module code
KIE.SU-P02
Language of instruction
Finnish
Academic years
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Level of study
Basic studies
Fields of study
Humanities
Maximum credits
25
Persons responsible
Responsible teacher:
Liisa Mustanoja