Skip to main content
You are browsing the curriculum of a past academic year (2019–2020).
Do you want to change to the ongoing academic year?
Degree programme, curriculum year 2019–2020

Master's Programme in Multilingual Communication and Translation Studies, 120 cr

Tampere University
Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä

 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana

 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa

 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia

 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti

 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti

 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon


Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman suorittanut opiskelija:

 • osaa kuvata ja perustella ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia

 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä ammattimaisesti

 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa, hakea tietoa monipuolisesti ja soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti

 • osaa käyttää alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan

 • osaa toimia monikielisen viestinnän asiantuntijana käännös- ja tulkkausalalla ja kykenee toimimaan oman alansa käytäntöjen kehittäjänä

 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa

 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät

 • kykenee arvioimaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kriittisesti ja soveltamaan niitä kääntämiseen ja tulkkaukseen

 • on saavuttanut valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ja käännöstieteen jatko-opintokelpoisuuden.

Content description

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman suorittaneilla opiskelijoilla on erittäin hyvät viestintätaidot, ja he hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, saksa, venäjä tai ruotsi. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa voit erikoistua erikoisalojen kääntämiseen, käännösteknologiaan, tekstien editointiin, ekspressiivisten tekstien kääntämiseen tai tulkkausviestintään, jonka alla voit pätevöityä myös oikeustulkkaukseen. Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin.

Academic year
2019–2020
Degree titles
Master of Arts
Credits
120 cr
Degree programme type
Master's Degree
Language of instruction
Finnish
Campus
City centre campus
Classification
726203 Master of Arts, Translation and Interpretation, English Language
726202 Master of Arts, Translation and Interpretation, Swedish Language
726206 Master of Arts, Translation and Interpretation, Russian Language
726204 Master of Arts, Translation and Interpretation, German Language
Fields of study
 • Field of Education 2002, Humanities and Education
Persons responsible
Responsible teacher:
Marja Kivilehto