Skip to main content
Course unit, curriculum year 2023–2024
PSY.208

Professional Practice: Interviewing and Counseling, 5 cr

Tampere University
Teaching periods
Active in period 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Active in period 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Active in period 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Active in period 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Course code
PSY.208
Language of instruction
Finnish
Academic years
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Level of study
Intermediate studies
Grading scale
General scale, 0-5
Persons responsible
Responsible teacher:
Mikko Peltola
Responsible organisation
Faculty of Social Sciences 100 %
Coordinating organisation
Psychology Studies 100 %

Suoritustapa 1 (psykologian tutkinto-opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä; asiakastyön harjoitukset. 

Suoritustapa 2 (muut opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä.

Learning outcomes
Prerequisites
Compulsory prerequisites
Recommended prerequisites
Further information
Learning material
Studies that include this course
Completion option 1
PSYKOLOGIAN TUTKINTO-OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Haastatteluharjoitukset ja oppimispäiväkirja, 3 op
Completion of all options is required.

Participation in teaching

27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Participation in teaching

26.10.2023 23.02.2024
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Active in period 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Completion option 2
MUUT OPISKELIJAT: Luennot 2 op, kirjallisuus 3 op. Kurssi suoritetaan tenttimällä samalla kerralla luennot ja kirjallisuus.
Completion of all options is required.

Participation in teaching

27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Exam

01.09.2023 31.07.2024
Active in period 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Active in period 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Active in period 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Active in period 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Completion option 3
ASIASISÄLLÖT: Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä. OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee asiakastyön, ammatillisen vuorovaikutuksen, haastattelun ja moniammatillisen työn perusteet. Hän osaa kuvata asiakastyössä käytettäviä menetelmiä ja käytännön sovelluksia sekä osaa eritellä niiden merkitystä asiakastyössä. Opiskelija hahmottaa asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin, tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset sekä osaa pohtia niiden merkitystä asiakastyössä.
Completion of all options is required.

Participation in teaching

27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Exam

01.09.2023 31.07.2024
Active in period 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Active in period 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Active in period 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Active in period 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Active in period 5 (1.6.2024–31.7.2024)