Kuva: thierry ehrmann/Abode of Chaos (Creative Commons)

”Lévi-Strauss kielsi aina ja ikuisesti oman isyytensä strukturalismille. Strukturalismi onkin käsitteenä ja ilmiönä omituinen monella tavalla.”

Näky! Aurinkoisena päivänä 5.7.2013 käytiin Tampereen Näsinpuistossa keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä. Pertti Hämäläisen ja Matti Kortesojan käymän keskustelun pohjana toimi François Dossen teos ”Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966” (Tutkijaliitto, 2011).

Keskustelun toisessa osassa puhutaan strukturalistien kohtaamasta vastustuksesta ja valtakamppailuista sekä kielitieteiden noususta strukturalistisen paradigman keskiöön.

Tämä on toinen keskustelun neljästä osasta. Osat julkaistaan peräkkäisillä viikoilla.

Kuvaus ja leikkaus: Olli Herranen

Kirjallisuus:

Dosse, François (2011) Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966. Tutkijaliitto. Helsinki.